שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • עקרונות בקיום מצוות

בכל יום יהיו בעיניך כחדשים?!

undefined

רבנים שונים

ז אב תשס"ו
שאלה
מה הכוונה "בכל יום יהיו בעיניך כחדשים", הרי בכל יום יש את אותה מצוות תפילין, ואת אותן מילות התפילה, הכל אותו דבר, אותן מילים ואותן פעולות?
תשובה
כתב השולחן ערוך אורח חיים סימן סא :"אשר אנכי מצוך היום היינו לומר בכל יום יהיו בעיניך כחדשים ולא כמי שכבר שמע אותו הרבה פעמים שאינו חביב אצלו". ונראה שזה על ידי התבוננות כל פעם בעניין וחשיבותו, וכל פעם מקבל מחדש משמעות, משל קטן: אדם עובד כל יום בשביל להרויח כסף, למרות שעבד אתמול ויעבוד מחר, כי מבין שגם עכשיו צריך לעבוד, ולא אומר האדם נמאס לי לעבוד. מה שאין כן בעשייה שגרתית בלי התבוננות, לא נחשב אצלו כלום. וכעין זה גם בספר השל"ה הקדוש - ספר במדבר דברים - פרשת כי תבא דרך חיים: "וכלל גדול הוא זה לקיום התורה והמצות שיעשם בזריזות כאלו היום נצטוה, וגם יחשוב כאלו היום היה כריתת הברית השם יתברך עמנו, ואז נקיים המצות בזריזות ובשמחה גדולה לא מצות אנשים מלומדה. אשר על זה פירש האר"י ז"ל הפסוק (דברים כח, מז), אשר לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה ובטוב לבב מרב כל, כלומר שצריך האדם לשמוח בעשיית המצוה וקיומה יותר מרב כל שמזמין לו השם יתברך והוא שמח בו, ביותר מזה צריך לשמוח במצוה הבאה לידו שיקיימנה. ואמר הפסוק, אף שעבדת את ה' בקיום המצות, אבל לא עבדת בשמחה ובטוב לבב, על כן היתה זאת לך". הרי שאם האדם תופס המצוה בהתחדשות, ולא כמה שעשיתי אתמול אעשה גם היום, יהיה שמח בעשיית המצוה אשריו שזכה לזה, ויעשנה בחשק ובשמחה. הרב אברהם פרל.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il