שאל את הרב

  • הלכה
  • תפילין בזמנים שונים

תפילין כל היום

undefined

הרה"ג דוב ליאור

ל אב תשס"ו
שאלה
הרב אמר שיחיד הלובש תפילין כל היום זה יוהרה כי זה רק הידור מצוה. למה זה רק הידור מצוה, האין זו המצוה עצמה, שנלך עם תפילין כל היום? וכן מה דין היחיד בהנחת תפילין כל היום במקום שלא רואים אותו?
תשובה
ה"ביאור הלכה" בסימן לח מבאר שמן התורה מספיק להניח תפילין דקה ביום בשביל לצאת ידי חובת המצוה. ומי שנשאר עם תפילין לאחר זמן זה הרי הוא מקיים מצוה, אבל אין זה חיוב. מסיבה זו אם הנך הולך בתפילין כל היום, הנך מחמיר בדבר שאינו מעיקר הדין ויש בזה חשש יוהרא. רק אם יש באותו בית-כנסת עוד מנין אנשים שנוהגים כמוך, כבר אין זו יוהרא, מפני שיש ציבור הנוהג כך.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il