שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר בראשית

קבורת יוסף הצדיק בשכם

undefined

הרב בנימין במברגר

ד טבת תשס"ז
שאלה
ידוע שיוסף הצדיק קבור בשכם, העלו את עצמותיו ממצרים לא"י וקברו אותו בשכם, למה דווקא בשכם, הרי יותר הגיוני ופשוט לקבור את עצמותיו מיד כשעמ"י נכנס לא"י, יותר דרומית לשכם, האם יש סיבה לכך שנקבר דווקא שם?
תשובה
יעקב אבינו מבקש מיוסף שיקבור אותו בארץ ישראל ואומר לו "ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמרי בחרבי ובקשתי" (בראשית מח כב) ומסביר רש"י: "ואני נתתי לך - לפי שאתה טורח להתעסק בקבורתי, וגם אני נתתי לך נחלה שתקבר בה, ואי זו, זו שכם, שנאמר (יהושע כד לב) ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים קברו בשכם. שכם אחד על אחיך - שכם ממש, היא תהיה לך חלק אחד יתירה על אחיך." מכאן שיוסף קיבל את שכם לנחלה כשכר על קבורת יעקב ולכן נקבר שם בנחלתו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il