שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • הלוואה

שליח בית דין ועבוט

undefined

הרב שלום אילוז

ל ניסן תשס"ז
שאלה
בתורה כתוב: "כי תשה ברעך משאת מאומה, לא תבא אל ביתו לעבט עבטו. בחוץ תעמד, והאיש אשר אתה נשה בו יוציא אליך את העבוט החוצה. ואם איש עני הוא, לא תשכב בעבטו. השב תשיב לו את העבוט כבא השמש ושכב בשלמתו וברכֶךָּ, ולך תהיה צדקה לפני ה’ אלהיך" (שם, י-יג). האם אסור אף לשליח בית הדין להוציא חפצים מבית החייב?
תשובה
גם לשליח ב"ד אסור להכנס לביתו של הלוה ע"מ למשכנו, עיין בגמ' במסכת בבא מציעא דף קיג ע"א, ובשו"ע חלק חושן משפט סימן צז ס"ו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il