שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

חומרת בגידה בנישואין

undefined

כולל דיינות פסגות

ג תמוז תשס"ז
שאלה
ידוע חומרת בגידתה של אישה בנישואין. אך מה קורה אם גבר בוגד?
תשובה
ראשית, בעל שבוגד באשתו, עובר (מן הסתם) על איסור חמור של בא על נידה לכל הפחות! ואם הוא בוגד עם אשת איש איסורו ועונשו חמורים עוד יותר. כמובן שהוא עובר גם על בן אדם לחברו כלפי אשתו, בפגיעה בנאמנות, ומצער אותה ועוד. לגבי תוצאות המעשה, אכן אינו דומה בזה איש לאשה: אשת איש שבא עליה גבר אחר נאסרת על בעלה, ואילו בעל שבא על אשה אחרת לא נאסר על אשתו. (טעמו העקרוני שייך לזה, שמעיקר הדין לגבר מותר לשאת שתי נשים, ואילו אשה אינה יכולה להנשא ליותר מבעל אחד). אמנם יש לדון כאן בעילה לתביעת גירושין משום 'רועה זונות'. זאת אומרת, בעל שמלבד אשתו מקיים יחסים עם נשים אחרות. האם ובאלו מקרים אשתו רשאית לדרוש גירושין ממנו. בענין זה, עיין רמ"א אבן העזר סימן קנד סעיף א המחייב גירושין ב'רועה זונות'. ובמקור הדין וטעמו. ובסי' עז בחלקת מחוקק ס"ק ל"ג על 'רועה זונות' כגורם לטענת 'מאיס עלי' של האשה. ובפסיקה למעשה: בפסקי דין רבניים חלק א' עמ' 141 על הטעמים והיישום שלהם. וחלק ז' עמ' 73 על העיקר בטעמים. ובחלק ח' עמ' 126 ועמ' 225. והמסקנות בעמ' 254/5. ובדברי הגר"ש ישראלי זצ"ל עמ' 280 בטעם העיקרי. ובחלק ח' עמ' 322 על שאר דיני הממונות שביניהם. הרב אחיה ליפשיץ
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il