שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גזל ונזיקין

משקפיים שנשברו במהלך משחק

undefined

כולל דיינות בית אל

י"ז כסלו תשס"ח
שאלה
במהלך משחק כדורסל חברי העיף לי את המשקפיים בטעות והם נפלו על הריצפה ונשבר., האם הוא מחוייב לשלם או שבגלל שזה היה תוך כדי משחק הוא לא צריך לשלם?
תשובה
לא צריך לשלם מאחר והדבר נעשה תוך כדי משחק ולא בכוונת זדון פטור המזיק, והנימוק הוא שכדורסל הוא משחק פיזי ואגרסיבי וכל אחד יודע שהוא עלול להינזק וכן עלול להזיק, לכן, כל אחד מוחל לחבירו שאם יזיקהו יפטר חבירו כשם שאם הוא יזיק בעצמו יהיה פטור. המקור הוא ברמ"א בחושן משפט שע"ח, ט': בחורים הרוכבים לקראת חתן וכלה והזיקו זה את זה ממון הואיל ונהגו פטורים. וכן במחבר עצמו בסימן תכ"א, ח': שנים שהזיקו ברשות שניהם פטורים ובספר מאירת עינים שם ביאר שהטעם מאחר שמחלו מתחילה אהדדי (אחד לשני) אם יזיקו זה את זה. וכעין זה פסק הרב דב ליאור בשו"ת דבר חברון עמוד 230 (ובהערה הוסיף ששם סייג שאם ההיזק שלא במסגרת כללי המשחק חייב המזיק). וכעין זה פסק הרב צבי שפיץ בספרו על מסכת בבא קמא. הרב חגי ויסמן שבירת משקפיים בדרך שחוק
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il