שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שומר ושואל

המשך דיון על חשש גזל טלית אחרי שנתיים

undefined

כולל דיינות פסגות

ט טבת תשס"ח
שאלה
לכבוד הרב אחיה ליפשיץ תשובות לבירור הסוגיה בעניין הטלית: א.הגבאים לא ידעו על ההשאלה. א2. השאלת הטלית היתה דבר חד - פעמי ביומו הראשון של המוסד. אך אני משער כי הגבאים היו מרשים לנו להשאיל אותה מתוך: "ניחא ליה לאיניש". ב. ראש המוסד ביקש ממני ללכת להביא את הטלית מביה"כ. ג.אני לא החזרתי את הטלית, אך שאלתי את אחד הבחורים והוא אמר לי שהוא יודע שיש כרגע שתי טליתות למוסד שלנו זאת אומרת שהשיגו עוד טליתות מאז והוא חושב שכן החזירו את הטלית הספציפית של ביה"כ. ד.שוב, ברצוני לציין שאין לי כרגע שום דרך לברר יותר מזה, ואף אין לי דרך להשיב את הגזלה באם התברר שאכן הטלית לא הוחזרה, אלא אולי לקחת את אחת הטליתות של המוסד שלנו ולתת אותה לביה"כ, וגם זאת עלי לעשות בלי לבקש רשות מאף גורם במוסד שלי כיוון שהם וודאי לא יסכימו לכך בשום אופן!!!
תשובה
א. שואל שלא מדעת הרי הוא גזלן, ואם כן גזלת ועליך לשלם את הגזילה. (וגם אם נראה אותך כשליחו של ראש המוסד, הרי אין שליח לדבר עבירה).(מבואר בפוסקים אוחר חיים סימן טו שאין אומרים 'ניחא ליה לאיניש שיעשו מצווה בממונו' אלא בשימוש בטלית במקום ולא בהוצאתה משם. והמקרה שלנו הוכחה לזה.) ב. גובה התשלום הוא כשווי הטלית המשומשת למכירה בשוק בשעת הגזילה. ג. אם הינך מסופק בשווי הטלית, חובה עליך מדיני אדם לשלם את המינימום של שווי הגזילה, ואילו את היתר על כך עד שיצא הספק מליבך שאינו יותר מזה, החובה היא בבא לצאת ידי שמים (שלא כופים עליה בדיני אדם, והיא לצאת ידי עונש שמים). (ואמנם יש שיטה שאף לצאת ידי שמים לכאורה פטור, כיוון שאין תביעה בזה, ועל הסך היתר הוא בגדר 'איני יודע אם גזלתי'; אבל כיוון שודאי היתה גזלה והשאלה היא כמה היתה שווה, ויש כאן פשיעה בכך שאינו יודע, החובה אכן מוטלת בבא לצאת ידי שמים. מקורות לזה בסימן עה סעיף יח ובאחרונים שם ובהשוואה לסימן עו וסימן ש וסימן שסה ואחרונים שם). ד. אופן ההחזרה הפשוט ביותר, וגם החוסך אי נעימות, הוא, לשים את השווי הנ"ל בקופת בית הכנסת. ה. יש לעיין היטב אם אמירת החבר שהוא חושב שהטלית הוחזרה, גורמת לכך שהמצב יחשב ל'איני יודע אם החזרתי' (אע"פ שאתה עצמך ודאי לא החזרת. ותלוי בסיבת ה'חושב'). אבל אין להאריך בזה למעשה, שכן הדבר יביא לשאלה האם החיוב הוא בדיני אדם או בבא לצאת ידי שמים (אחרונים בסימן עה על 'איני יודע אם פרעתיך' בשמא ושמא וסוג השמא וכו'), וכיון שעכ"פ צריך לשלם, עליך לעשות זאת. אלא אם כן יאמר על ידי אדם נאמן שהטלית הוחזרה בוודאות. ו. לא ציינת האם שאלת את ראש המוסד עצמו אם הטלית הוחזרה, דבר זה יכול לפתור את הענין כמובן. בשם הרה"ג אברהם יצחק הלוי כלאב שליט"א, ראש הכולל.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il