שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • זכויות יוצרים

חבר לקח דיסקים ללא רשות

undefined

כולל דיינות בית אל

י שבט תשס"ח
שאלה
הסכמתי שחבר שלי יקח מה-MP3 שלי דיסק והוא לקח בלי רשותי עוד כמה דיסקים (הוא אמר לי שהוא לקח אבל אני לא הגבתי) הדיסק הזה היה מקורי ולפי דברי הרב ליאור הבנתי שזה פשע, מה אני אמור לעשות?
תשובה
אסור לאדם לסייע לגנב לגנוב ( שו"ע שנו-א ברמ"א) ולפי הט"ז אפי' בספק סיוע צריך להיזהר כאשר יש רגליים לדבר שהגנב רוצה לבצע גניבה. ואם סייע יש לעשות תשובה על כך. אבל לעניין חיוב כספי חייב דווקא אם סייע בדבר שלא היה הגנב יכול לגנוב לבד אז נחשב גם הוא גנב אבל אם סייע בדבר שיכול לגנוב לבד המסייע פטור (חו"מ ס' שמח- ו סמ"ע שם). ואדם שהראה מקום לגנב לרמ"א פטור מדין שליח לדבר עבירה ולש"ך פטור מדין גרמא (ס' שמח-ח). והנה יש לדון אם נתינת ה-mp3 להעתקה הוא כמו שמראה מקום לגנב שפטור או מכיוון שאמר לו שרוצה לגנוב הרי נתן לו פתח ודאיי לגנוב שחייב מדינא דגרמי כמו מוסר ביד אנס ישראל שודאי יגנוב (ס' שפח-ב). אומנם, הרי לא חיסרת מבעלי החברה של הדיסקים כלום אלא רק מנעת מהם רווחים שעכשיו אותו אדם לא יקנה את הדיסק והרי קיימא לן שהמבטל כיסו של חברו אין עליו אלא תרעומת (רא"ש ב"ק פ"ב ס"י וש"ך רצב ס"ק טו) ועל זה לא מתחייבים בנזקים. ולכן, מן הדין אתה פטור . הרב אבישי חבר טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il