שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • זוגיות

מי היא "אשת חיל"

undefined

הרב ש. יוסף וייצן

כ"ג שבט תשס"ח
שאלה
בשיר אשת חיל מובא תיאור של אישה הדואגת לכל צרכי הבית על מנת שבעלה יוכל לשבת וללמוד תורה ולשבת עם הזקנים בשערי העיר (לפי מה שהבנתי מדובר בשער העיר בו היו שופטים, מערכת משפט?). ברצוני לדעת, האם זאת המציאות האידיאלית המתוארת שם או שהבנתי לא נכון? האם על האישה לשאת בעול הבית כדי לאפשר לבעלה להתעמק בקודש? (לדעתי יש בזה חשיבות רבה, ותורת הבעל אכן מוסיפה קדושה רבה לבית אך אני רוצה לדעת אם יש לכך עוגן בפרשנים ובהלכה). האם יש פרשנים ומקורות יהודיים נוספים שאכן מפרשים את הפסוק בצורה הזאת ומדברים בכלל על כך שהאישה צריכה לשאת בעול הבית?
תשובה
כפי שאמרת באמת מתוארת כאן אישה עם סגולות מיוחדות. יש לפרק זה גם ביטוי בהלכה הדנה בשאלה שלא היתה מצויה בזמן שעבר ואולי עתה יותר מצויה. יש דיון בנוגע לאשה שהיא מפרנסת את ביתה ומביאה על ידי פרנסתה ממון רב האם כל הממון יהיה באחריות וברשות בעלה או שהיא תחליט על הממון הרב שמביאה בעצמה. אשה זו מכונה "אשה שהיתה כאניות סוחר". אולם פרק זה מתאר אישה שלא רק בתחום זה היא חריגה אלא גם בתחומים אחרים. במידות, ביחס אל הנאות העולם הזה, בגמילות חסד ועוד. ודאי שמדובר על תופעה חריגה ולא על דרך המלך. ביחסים שבין האיש והאישה הדרך הרגילה היא שהאיש הוא הדואג לפרנסת ביתו ואילו האשה בונה את ביתה ומחנכת את ילדיה. האיש שר החוץ ואילו האשה שר הפנים. התכונות הנצרכות בשביל להתמודד עם העולם שבחוץ הינם תכונות גבריות יותר. לעומת זאת בתוך הבית צריך עדינות רגישות וסבלנות תכונות שבדרך כלל נמצאות בשפע אצל הנשים. האיש הוא הכותב כתובה ומתחייב לדאוג לפרנסה והאשה היא רק כעזר לאיש בנושא זה. האחרויות מוטלת על האיש. יש מקרים חריגים שבהם האשה נושאת בעול הבית וזה בשביל לימוד תורה של האיש. גם כאן יש בסיס ויש מידת חסידות. הבסיסי הוא שהאיש מחוייב. אם בהסכמה וברצון משותף רוצים לשנות מדרך הרגילה ולהטיל את העול במידה רבה על האשה צריך הדבר להעשות במידה נכונה. עיקר התפקיד של האשה אינו בכך שהיא צריכה ללכת לעבוד לפרנסה אלא בכך שהיא תשמח בחלקה ותסתפק במועט. זו מידתה העיקרית של אשת תלמיד חכם. אחת הבעיות הגדולות שיש בדורנו זה הטשטוש בין התפקיד של האיש לבין התפקיד של האשה. התיקון העיקרי היא בהחזרת הבהירות בענין זה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il