שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

חיות מחמד

undefined

הרב אליעזר מלמד

כ"ג טבת תשס"ח
שאלה
האם ראוי לאדם לגדל חיות מחמד בביתו? ובמיוחד שרוב חיות המחמד, כגון כלב, חתול, תוכי, הם מהמינים הטמאים (שאינם כשרים לאכילה)?
תשובה
אף שאסרו חכמים על יהודי לעשות סחורה בחיות טמאות, שמא מתוך שיהיו מצויות בידו, יבוא לאכול מבשרן. זהו דווקא במיני חיות שהגויים רגילים לאכול מבשרן. אבל לגבי חיות שמגדלים לשעשוע וחביבות, ברור שאין מקום לחשש זה, ולכן מותר לגדלן (ב"י יו"ד קיז). וכן כתב החיד"א (ברכ"י שם ב), שעל פי זה נהגו לגדל תוכים. ויש לציין, שאין לאדם לגדל חיות כשאין הוא בטוח שיוכל להאכילם כראוי (ע' ירושלמי כתובות ד, ח). ואמנם היו שרצו לומר שמפני שחיות אלו נקראות טמאות, אף שאין בדבר איסור, אין ראוי להכניס אותם לבית. אבל האמת, שדבר זה לא נזכר בספרי הפוסקים, ודי לנו במה שאסרה התורה, ואין לנו להוסיף עוד איסורים. ומה שחיות אלו נקראות טמאות, קשור לכך שהן אסורות באכילה, שעל פי התורה מי שאוכל אותן מטמא עצמו. אבל אין זה אומר שמידותיהן פגומות, ושהמגדל אותן עלול להיפגם מעט בנפשו. ולהיפך לכל חיה מידה טובה ומיוחדת משלה. ובכמה מקומות שיבחו חז"ל כמה ממיני החיות הטמאות, למשל שיבחו את נאמנותו של הכלב, ואת צניעותו של החתול. ועל כן כל אדם רשאי להחליט בעצמו, אם טוב לו לגדל חיות מחמד. אוכל לא כשר לחיות מחמד צידה ומוקצה בחיות מחמד בשבת להרים חיות מחמד בשבת
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il