שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ירושה וצוואה

דיני ירושה וביטוח

undefined

הרב יהודה אודסר

ד שבט תשס"ח
שאלה
נדרשתי לחתום על טופס מינוי מוטבים לצורך ביטוח. א. האם ניתן למנות כאלה שאינם יורשי לפי דין תורה ? ב. האם יש ענין להותיר מקצת שיתקיים בו חלוקה דאורייתא? ג. לפי דין תורה ותקנות חז"ל הנוספות (לגבי זכויות הבת) כיצד תהיה החלוקה?
תשובה
לפי הבנתנו ולאחר בירור הנושא, מינוי מוטבים לצורך קבלת ביטוח חיים לאחר מותו של בעל הפוליסה, אין בו משום דין ירושה. פירוש הדבר, שבעת פטירת בעל הפוליסה אין הוא הזוכה בכסף הביטוח ולאחר מכן מעבירו/מורישו למוטבים/יורשים, אלא ההתחייבות של חברת הביטוח יוצרת נתינה ישירה של הכסף מהחברה למוטבים. כמו כן אין 'צו ירושה' שנעשה לאחר פטירת בעל הפוליסה עוסק בכספים אלו כלל. (המדובר הוא אודות ביטוח חיים בסיסי, ולא ביטוח מנהלים הכולל סכום מצטבר שניתן גם לאדם בחייו, ואכמ"ל). לאור זאת, ניתן למנות כמוטבים, גם את מי שאינם יורשיו לפי דין תורה. אמנם לכתחילה מצד רוח ההלכה, יש לדאוג לשני דברים בנתינה זאת: א. שנשארו נכסים משמעותיים שאותם יוריש הנפטר ליורשיו כדין תורה. ב. בהלכה קיים המושג 'עיבורי אחסנתא' (=העברת נחלה התופסת הלכתית, למי שאינו יורשו). רוח הלכה זאת הינה, התנגדות לנתינה של כספי המוריש למי שאינם יורשיו, שלא לצורך. ובנידון דידן אף על פי שאינם כספיו ממש כנ"ל, כיוון שאלו כספים הבאים מחמתו, גם בהם יש לקיים רוח הלכה זאת, ולמנות מוטבים שאינם יורשיו רק כשקיים צורך אמיתי. כגון: דאגה להוריו, אשתו, בנותיו וכדו'. אבל לא שהמגמה תהיה לחסר מיורשיו האמיתיים. מקורות: שולחן ערוך חושן משפט סימן רפב ונושאי כלים שם. פסקי דין רבניים כרך ה עמ' 237 ואילך. פתחי חושן ירושה ואישות פרק א סעיף לד והערה סד. בנוגע לחלוקת ירושה באופן כללי, דעת מורנו ראש הכולל הרה"ג אברהם יצחק הלוי כלאב שליט"א, שכתוצאה משינוי באורח החיים המודרני, כאשר באים לכתוב צוואה, נכון לחלק את הירושה בשווה בין הילדים כולל הבנות. גם פעמים שנכון שלא לחלק בשווה אלא לפי צרכים שונים (ודבר זה אינו תלוי בבנים או בנות). כל זאת מבלי לבטל את היורשים מדאורייתא מירושתם. אף כאשר באים אחר המיתה לבית הדין להוציא צו ירושה, בית הדין ממליץ ליורשים מדאורייתא להקנות חלק נכבד לאשה, לבנות וכדו', על מנת למנוע מריבות וקטטות, וגדול השלום. הנהגה זאת הרב קיבל ממו"ר הרה"ג אברהם אלקנה כהנא שפירא זצ"ל. הרב יהודה אודסר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il