שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • השבת אבידה

השבת אבידה לאחר זמן

undefined

כולל דיינות בית אל

כ"ג שבט תשס"ח
שאלה
מצאתי לפני הרבה זמן אבידה ועכשיו נזכרתי בה, אני חושב שלא הכרזתי עליה, איך אני יכול לתקן את זה? האם מותר להשתמש באבידה? ואם זה תשמיש מצווה, כמו ציצית?
תשובה
אם זו אבידה עם סימן, גם אם כבר התייאשו הבעלים, כיוון שהיא באה לידך קודם יאוש, לא נפטרת מההשבה. לכן, עליך להכריז על האבידה במקום המציאה או בבתי הכנסת שבאזור המציאה, או בעיתון וכדו', ולדאוג שהמודעה תהיה תלויה במשך זמן סביר שתיראה לכל. אם לא יבוא המאבד, הדין הוא "יהא מונח עד שיבוא אליהו". וכך נוהגים באבידה, בחפץ שמצוי לקנותו שמים את ערכו ורושמים בפנקס שווי החפץ וסימניו וכן ראוי לצלם החפץ על מנת שלא ישכחו סימניו, ואז מותר להשתמש באבידה. כמו כן, אפשר למכור את האבידה ולהשתמש בכסף שתמורתה. בחפץ שאינו מצוי, צריך לשומרו עד שיבוא אליהו. לגבי שימוש באבידה, קודם ההכרזה אסור לך להשתמש באבידה לצורכך, אלא רק לצורכה. בחפץ מצווה כגון טלית מותר להשתמש בגלל שנח לאדם שתעשה מצוה בממונו כאשר זה לא כרוך בהפסד, אבל בכל דבר שיש חשש להפסד אסור להשתמש. גם בדבר שמותר להשתמש כטלית, ההיתר הוא דוקא בשימוש מידי פעם ולא באופן קבוע. מקורות: עיין בספר 'השבת אבידה כהלכה': פרק ג' ופרק ו' סעיפים א'-ב'. הרב אריה הלברשטט
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il