שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • היין והגביע

קידוש על יין אדום או לבן

undefined

הרב בנימין במברגר

ו אדר א' תשס"ח
שאלה
למה מברכים בקידוש עם יין אדום, האם ניתן לברך על יין לבן?
תשובה
הגמרא (בבא בתרא צז ב) מבארת את הפסוק "אל תרא יין כי יתאדם" שרק יין אדום נקרא יין, והר"ן מבאר ששאלה זו היא לא רק לגבי נסכים אלא גם לגבי יין של קידוש. הרמב"ן פוסק שאף בדיעבד אם ברך על יין לבן בקידוש לא יצא ידי חובה אולם הבית יוסף (סימן רעב ד) דוחה את דבריו. ומוסיף הבית יוסף על פי הירושלמי, הלומד גם הוא מפסוק זה, שלכתחילה יש להעדיף יין אדום. על פי הדברים האלו כתב השו"ע: "מקדשין על יין לבן והרמב"ן פוסלו לקידוש אפילו בדיעבד אבל מבדילין עליו. ומנהג העולם כסברא ראשונה". וכתב המשנה ברורה שלכולי עלמא מצוה לכתחילה לחזר אחר יין אדום. יוצא שאפשר לקדש על יין לבן אבל עדיף אדום.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il