שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • עובד ומעביד

עבודה בחול המועד פסח

undefined

הרב יהודה אודסר

ו אדר ב' תשס"ח
שאלה
אני לא נוהגת לעבוד בחול המועד פסח מאחר שעבודתי לא עבודה נחוצה ולא שומרים על כשרות המקום בפסח. האם המעביד יכול לחייב אותי לעבוד בכל זאת? 13 השנה אני במקום עבודה ואף פעם לא הכריחו אותי לעבוד אבל השנה עושים לי בעיות ואני רוצה לדעת גם מבחינת דתית ומבחינת חוקית מה עלי לעשות.
תשובה
בחושן המשפט סימן של"א נאמר שבכל ענייני שכירות פועלים ועבודתם נוהגים על פי מנהג המדינה באותו מקום. לאחר בירור המנהג הקיים היום, נמצאו שלוש גישות: א. ימי חול המועד הרי הם כימי עבודה רגילים (מבחינת החוק), וניתן להגיש בקשה מראש לחופשה כבכל יום אחר, על חשבון ימי החופשה המגיעים לעובד במקום עבודתו. ב. ימי חול המועד נחשבים כחצי יום עבודה, ומי שלוקח שני ימי חופשה, הם נחשבים לו כיום חופשה אחד. ג. המעסיק מכריז על חופשה מרוכזת בימי חול המועד, ומחשבים אותם כחצי יום (כנ"ל ב). לאור הנאמר לעיל, אם בשנים הקודמות היית לוקחת ימי חופשה רגילה בימי חול המועד, נראה שגם על פי החוק אין שום מניעה לעשות זאת גם השנה כנוהל הרגיל על פי חוק. אם החופשה היתה ניתנת שלא על חשבון ימי החופשה הרגילים, הדבר נתון להסכם העבודה שבינך לבין המעביד. העובדה שבמשך שלוש עשרה שנה היית בחופש בימים אלו מהווה טענה מספיק חזקה ע"מ לדרוש/לבקש, כחלק מתנאי העבודה, את ימי חול המועד לימי חופשה כבעבר. שהרי שינוי זה יש בו הרעת תנאי עבודה האסורים ע"פ החוק (למעט אם היה דיבור או סיכום מפורש בתחילת שנת העבודה).(ע"פ דברי ראש הכולל שליט"א) לגבי עצם עבודה בחול המועד. באופן כללי עבודה לשם פרנסה בחול המועד אסורה, למעט מלאכות/תפקידם שהותרו, ויש להתייעץ עם רב מורה הוראה בנושא. אם מניעת העבודה תגרום להפסד מקום העבודה, הדבר נחשב ל'דבר האבד' שמותר מחמתו לעבוד בחול המועד. לגבי שמירה על כשרות המקום בפסח, אם מדובר בקפיטריה או מטבחון המקום וכדו' שאינם כשרים לפסח, אין הדבר מונע עבודה במקום כשאינה קשורה לאיסורים הכרוכים בדבר. אמנם, אם העבודה עצמה כרוכה בצורה כל שהיא לאיסורי חמץ בפסח, אין היתר בדבר, ואין יכולת כפייה למעביד באופן הנוגד את ההלכה. בברכה הרב יהודה אודסר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il