שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

אור כשדים בארץ?

undefined

רבנים שונים

ג סיון תשס"ב
שאלה
האם עיר המוצא של עמנו, "אור כשדים" מופיעה תחת גבולות הארץ המובטחת על פי התורה? אם לא, מדוע?
תשובה
בספר בראשית פרק י"א פסוק ל"א נאמר שתרח ומשפחתו יצאו מאור כשדים ללכת לא"י והתישבו בדרך - בחרן. הרמב"ן בפירושו לתורה בראשית פרק י"א פסוק כ"ח - דן באריכות במקום הולדת אברהם, ומסיק שאברהם נולד בכותא - הנמצאת בין הפרת לבין החידקל. וא"כ מולדת אבותינו היתה מחוץ לגבולות הארץ, שכן הפרת הוא הגבול וכותא נמצאת מעבר לפרת (כותא - עיר בארץ ארם). המשפחה נדדה מכותא לאור כשדים, שנמצאת מערבה לפרת, שם נולד הרן - אחיו של אברהם ושם נעשה הנס הגדול לאברהם שניצל מכבשן האש (אור=אש). משם נדדו לחרן ומשם לארץ ישראל. כדאי גם לעיין באטלס דעת מקרא בעמוד 66 שמביא שיטה אחרת בענין אור כשדים. על כל פנים - יש שטח מקודש של א"י - שגבולותיה הם הנהר פרת והנילוס; השטחים שמעבר למקום הזה אין להם קדושת א"י וגם אם רבותינו היו שם או נולדו שם - נחלתם הנצחית היא א"י בגבולותיה שבתנ"ך, מקום בריאת העולם ואדם. הרב חיים שטיינר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il