שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • צאת שבת והבדלה

בשמים שהיו בשירותים

undefined

רבנים שונים

כ"ו תשרי תשס"ט
שאלה
כתוב בשו"ע לא לברך בהבדלה על בשמים שמונחים בבית הכסא, כי מטרתם להעביר ריח רע. האם הדסים שהונחו בבית הכסא כדי להעביר ריח רע, נפסלים להבדלה מהטעם הנ"ל או לחילופין מהטעם של ביזוי מצווה?
תשובה
הגמ' במס' ברכות אומרת שאין מברכים על השמים של בית הכסא, ומבאר רש"י במקום: "עבידי להעביר ריח בית הכסא", כלומר: בשביל לברך ברכת 'בורא מיני בשמים' צריך שהחפץ הנותן ריחו יהיה מיועד לצורך הרחה, ובבית הכסא תפקידו להעביר ריח רע. דין זה לא קשור בהכרח להבדלה, שכן הלכה זו נפסקה בשולחן-ערוך גם בהלכות שבת לענין הבדלה, וגם בהלכות ברכות לעניין ברכת הריח. ומבאר הב"ח שהטור הביא דין זה פעמיים כדי שלא יטעו לומר שיש הבדל ביניהם. הפמ"ג מוסיף שאף אם מישהו לקח הדס אחד מתוך בית הכסא וכעת רצונו להריח בו, גם כן אינו מברך, כיוון שאינם מיוחדים לכך. (מקורות: מס' ברכות נג. וברש"י ד"ה ושל, טושו"ע סי' ריז וסי' רצז, ובמשנ"ב שם, ובשה"צ לסי' ריז ס"ק טז ובחזו"א או"ח סי' לה) הרב אלחנן לוין
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il