שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

כשאין נר ששבת במוצאי יום כיפור

undefined

רבנים שונים

כ"ו תשרי תשס"ט
שאלה
אם בכיפור לא היה לי נר ששבת, האם הייתי יכול להדליק נר חדש ולברך עליו?
תשובה
פסק השולחן-ערוך: "אין מברכים על האור שהוציאו עתה מן האבנים, ויש אומרים שמברכים עליו מעמוד ראשון ואילך". כלומר: אין מברכים על אש חדשה שהודלקה כעת, ויש אומרים שאחרי שהודלק הנר, אפשר להדליק ממנו נר אחר ולברך עליו. המשנ"ב דעתו להחמיר שאם אין נר ששבת אין לברך ברכת 'בורא מאורי האש' בכלל, וכך פסק גם הגר"ע יוסף שליט"א. אולם דעת החיי אדם וכף החיים שאפשר לברך על נר שהודלק מנר שהדליקו במוצאי יום הכיפורים. (מקורות: שו"ע או"ח סי' תרכד סעי' ד-ה, ובמשנ"ב שם, פסקי תשובות שם, שו"ת יחוה דעת ח"א סי' סג) הרב אלחנן לוין
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il