שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שכירות, קנייה ומכירה

ביטול חופשה ברגע האחרון

undefined

הרב יהודה אודסר

ה טבת תשס"ט
שאלה
הזמנו חופשה בצימר לחנוכה, לשלושה ימים (שני לילות) ושילמנו מקדמה של 200 ש"ח. נאמר לנו שהתשלום המלא הוא 1100 ש"ח. החופשה היתה אמורה להתחיל ביום ג’ בשבוע, וביום א’ של אותו שבוע החלטנו לבטל את החופשה עקב מחלה של אחד מילדינו. מעבר לאמור לעיל לא סוכם דבר מראש בנושא הכספי ובכלל בשום עניין לא נחתם דבר בכתב, וכל הסיכומים היו בעל-פה. האם עלינו לשלם משהו מעבר למקדמה? האם טענתה של המארחת בצימר כי יכלה להשיג אורחים אחרים במקומנו לו ידעה זמן רב יותר מראש קבילה ויש בה נפ"מ למעשה? שהרי לא סוכם על כל נוהל ביטול. האם יש כאן צד של לפנים משורת הדין, ואם כן- מהו?
תשובה
בשאלה זו יש לדון משני פנים: א. מה דין התורה במקרה זה. ב. מה מנהג המדינה במקרה זה. א. לפי דבריך נראה שבעלת הצימר טוענת שכביכול אתה מנעת ממנה להשכיר את הצימר בימים אלו ולאור זה תובעת את ההפסד שנוצר לה מעצם אי הגעתך. גם אם נקבל את דבריה יש לכך שני סייגים: האחד, מהמחיר המלא צריך להוריד על פי שומה את עלות המים חשמל כביסה של הסדינים והמגבות שהיא לא עשתה כאשר הצימר היה סגור ולכן אין זה חלק מההפסד. השני הוא, שצריך לדעת שהיא אכן עשתה נסיון להשכיר את הצימר (בפרסום "הדקה 99" או חזרה לאנשים שבקשו להתארח בתאריכים אלו) ולא הצליחה. לאחר סייגים אלו נאמר שמקרה זה דומה לאדם שנעל את בית חבירו או החליף את המנעול ובכך חבירו לא יכל להשכיר את הבית העומד להשכרה, שבעלי התוספות (מסכת בבא קמא דף כ.) כתבו שזה מזיק בגרמא ופטור, וכן פסק שולחן ערוך (חושן משפט סימן שס"ג סעיף ו ברמ"א). מקרה נוסף שדומה לזה הוא שאדם ששוכר בית מחבירו, ויש מנהג קבוע מתי צריכים השוכרים להודיע לבעלי הדירה על כוונתם לעזוב ולסיים את השכירות, ואם השוכר לא הודיע בזמן הזה הרי זה מזיק בגרמא ופטור(סימן שי"ב סעיף ז ושער משפט סעיף קטן ב). אמנם מזיק בגרמא הינו איסור, וישנו חיוב לצאת ידי שמיים ולפייס את הניזק, אבל עדיין יש כאן לדון בחיוב לצאת ידי שמיים לפי מדת האונס שהיתה לך, שהרי אתה טוען שהביטול הוא מכח מחלת אחד הילדים, וצריך לברר עד כמה זה עצר אותך ומשפחתך מכל פעילות של חופשה או לא. לאור הדברים האלו נראה, שמדין תורה אין יכולת לחייב אותך ולהוציא ממך ממון יותר מהסכום ששלמת כמיקדמה אך אולי ישנו חיוב לצאת ידי שמיים אם לא היה כאן אונס מוחלט ועל פי הסכום שישומו לפי הפירוט שהזכרנו בהתחלה. ב. אך אחר כל זה צריך לשאול עורך דין או אנשים שמבינים בחוקי הגנת הצרכן מה מוטל עליך מכח מנהג המדינה ולבדוק אם היה פרסום (אולי באתר האינטרנט של הצימר) לגבי תנאי ביטול החופשה ולשכלל את כל הדברים יחד.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il