שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הנאה ממעשה שבת

ראית משחק כדורגל שהיה בשבת

undefined

הרה"ג דוב ליאור

י"ג טבת תשס"ט
שאלה
א. הרמב"ם פסק (הל’ שגגות פ"ב הל’ ב’) ששגגת כרת שמה שגגה. בפשטות, האנשים שאינם שומרי תו"מ אינם יודעים, לצערנו, מהו כרת, וע"כ הם מוגדרים כשוגגים כשהם מחללים שבת. השו"ע (או"ח סי’ שיח סע’ א’) פסק שהנאה ממעשה שבת שנעשה בשוגג מותרת לאחרים מיד במוצ"ש (ואפ’ שנעשה בשבילם, מכיוון שמתיר במוצ"ש אפי’ למחלל עצמו להנות ממעשהו). אם כן, האם מותר לראות במוצ"ש משחק כדורגל שצולם בשבת? חוץ מזה אולי ישנה בעיה שקדושת השבת נרמסת וע"כ יש לאסור, אך גם אם כן, מעיקר הדין יהיה מותר להנות ממעשה שבת זה? ב. מה הבעיה שיצלמו אדם ביום חול וישדרו אותה בשבת? (ראיתי אנשים שהתלוננו על כזה דבר), האם זה בעיה רגשית עם זה או שיש פה אף בעיה הלכתית?
תשובה
א. כן, תיאורטית זה מותר. לפי שיטת רש"י במוצאי שבת תמיד צריך להמתין בכדי שיעשו, נגיד שפעולה זו לוקחת שעתיים יש להמתין שעתיים מצאת השבת כדי שלא יהנה ממלאכת שבת. לעומתו הרמב"ם סובר שבישראל, שבמקרה עבר עבירה, לא צריך להמתין בכדי שיעשו. אבל בזמננו שיש כאלה שמחללים שבת, ויש חשש כמו אצל גוי שיאמרו לו לעשות מלאכה בשבת, צריך לכל השיטות להמתין בכדי שיעשו במוצאי שבת. . ב. הבעיה היא סיוע לדבר עבירה. צריך להתנות עם הצלמים שלא ישדרו את הצילומים בשבת, כדי לא להיות מסייע לדבר עבירה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il