שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • משיח

משיח צדקינו

undefined

הרב ש. יוסף וייצן

כ"ה תמוז תשס"ט
שאלה
הרבה שאלו על המשיח אך השאלות פה לא ענו לי התשובה האמיתית. 1. דבר ראשון, מיהו משיח בן יוסף, והאם הוא היה? 2. מיהו משיח בן דוד, והאם הוא יבוא לפני גוג ומגוג או אחריו? 3. האם המשיח חייב להתגלות של אליהו הנביא? 4. האם בן אדם יהודי בעל תשובה יכול להיות המשיח או שהוא צריך להיות במעלה גבוהה? 5. איך חוכמתו תהיה מעל לשלמה המלך, והאם נבואתו תחולל ניסים יותר ממשה רבנו? 6. האם לא יקשיבו לפני גוג ומגוג, כלומר, האם יכול להיות שידע שהוא המשיח לפני גוג ומגוג וחלק אנשים יאמינו וחלק לא? תענה לי בבירור כי חקרתי את העניין וראיתי את כול הצדדים של הרמב"ם וחכמינו ז"ל.
תשובה
1. אין מקורות רבים למציאות של משיח בן יוסף. יש לכך בתלמוד בבלי במס' סוכה וכן בעוד מספר מדרשים. סיכם את הנושא הרב כשר בספרו התקופה הגדולה. לא כתוב מפורש מיהו משיח בן יוסף. מובא בספר קול התור שהגר"א אמר על מספר אנשים שהם בחינת משיח בן יוסף. אם כן יתכן שמשיח בן יוסף אינו אישיות אחת אלא זה כוח שצריך להתגלות בעם ישראל כדי לגאול אותו. אותו כוח מתגלה על ידי מנהיג אחד או על ידי מנהיגים ברצף של דורות. 2. משיח בן דוד זו האמונה שיהיה בעתיד אישיות שהיא תהיה מזרע דוד המלך. האישיות הזו תנהיג את עם ישראל. תחת הנהגת משיח עם ישראל יגאל, עם כל המשמעות של הענין. מלחמות גוג ומגוג מתוארות בנביאים כמלחמות שיתרחשו לאחר חזרת עם ישראל לארץ ישראל אולם לפני הגאולה השלמה. אין מקורות שכבר יהיה משיח בן דוד לישראל. מהמקורות נראה שיהיה משיח בן יוסף ורק לאחר מכן, לאחר המלחמה הגדולה, יבוא משיח בן דוד. 3. יש בנביאים ובחז"ל תאורים על אליהו הנביא שבא לפני משיח. אנו מאמינים בכל הנבואות וגם בנבואה שכתובה בסוף הנביאים: "הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בא יום ה' הגדול והנורא". 4. משיח צריך להיות במעלה גדולה. אולם כמו שדוד המלך היה במעלה גדולה ובכל אופן הוא נקרא בעל תשובה, גם משיח בן דוד יכול להיות בעל תשובה שיש בו מעלה עליונה. 5. לא מבואר. 6. כשעם ישראל יהיה במדרגה העליונה שכבר ראוי שיהיה לו משיח אז הוא יתגלה לעם. אין משמעות למשיח כל עוד שהוא לא מתגלה, המהות של משיח שהוא אישיות כללית ונגלית. כל הדמיונות של אנשים שאולי פלוני משיח וכו' אלו דמיונות שלא מבינים את המהות הבסיסית של משיח. משיח הוא קודם כל אישות כללית שמנהיגה בפועל את העם.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il