שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • משחקים וספורט

התעמלות בשבת

undefined

הרב אליעזר מלמד

כ"ב אייר תשס"ב
שאלה
האם מותר לעשות תרגילי התעמלות בשבת, כגון: כפיפות בטן וקפיצה על חבל, אם זה גורם לי הנאה ואני מקפידה על כך יום יום?
תשובה
אימון ספורטיבי לשם בריאות אסור משני טעמים: א' משום רפואה, ב' מפני שבעת מעשה קשה עליו הריצה ומצטער אלא שעושה מפני הרפואה. וכך כתב בערוה"ש שא, מד. וכיוון שרוב המתעמלים על מכשירים או בכפיפות בטן וכדומה, בשעת ההתעמלות מצטערים מעט, הדבר אסור. אבל אם את ממש מתענגת מההתעמלות, ויש לך מזה שמחה, לא רק מצד התועלת הבריאותית אלא מעצם הפעילות, אזי מותר לך להתעמל, וכמו שכתב בשו"ע או"ח שא, ב, שמותר לנערים המתענגים בקפיצתם ומרוצתם, לעשות כן בשבת. אמנם לכאורה יש בזה חשש מראית עין, שהרואים עלולים לחשוב שאת עושה כן לשם בריאות ופוגעת בכבוד השבת. אלא שהואיל והאיסור מדברי חכמים, כל זמן שתעשי זאת בתוך הבית, באופן שאחרים לא יראוך, אין בזה איסור. ומבני הבית אין לחוש כי הם יודעים שההתעמלות מהנה אותך. ומכל מקום יש להדגיש, שאם בכל השבוע את מתאמצת יותר, בשבת תעשי את ההתעמלות בצורה קלה יותר, כדי שיהיה ברור שהיא לתענוג ולא כהתעמלות שבונה את הכושר.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il