שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ראש חודש והלוח העברי

הדלקת נרות בראש חודש

undefined

הרב בנימין במברגר

ל סיון תשס"ט
שאלה
האם צריך להדליק נר בראש חודש?
תשובה
לא חייבים להדליק נרות לכבוד ראש חודש אולם יש מנהג כזה להרבות באור לכבוד ראש חודש. כמובן, שאין מברכים על ההדלקה. ואני מביא לך ציטוט משיעור של הרב מרדכי אליהו שליט"א הנמצא באתר: "נוהגים להדליק נרות לכבוד ראש חודש בליל ראש חודש, ואף על פי שכתב בעל ה"בן איש חי" זיע"א שמי שנוהג להדליק שבעה נרות בליל שבת ידליק ששה נרות בליל ראש חודש וכדו', עם כל זאת, כיום שלא משתמשים באור הנר בשביל תאורה, די להדליק רק נר אחד לכבוד ראש חודש. וזה לשון בעל הבא"ח (ש"ש ויקרא אות יא): "מנהג ותיקין להדליק נרות בליל ר"ח ואפילו בקיץ שיושבים על הגג וזורח אור הכוכבים באויר. וכתב הרב חסד לאברהם שהוא נהג להדליק בשבת שבעה נרות וביוה"כ שש וביו"ט חמש ובר"ח ארבעה כמספר העולים לס"ת ע"ש. ובביתנו המנהג להדליק שבעה הן ביוה"כ הן בימים טובים ובר"ח ארבעה וכן בחוה"מ ארבעה. ואותם שדרכם להדליק בשבת שתי נרות ידליקו בר"ח ג"כ שתי נרות שאם ידליק נר אחד במה ניכר ר"ח על ימות החול דהא בחול נמי דרכם להדליק נר אחד דודאי לא ישבו בחול בחושך. מיהו העניים אין להעמיס עליהם שתי נרות בר"ח אלא ידליקו נר אחד באותו נר שמדליקים בו בשבת כי ודאי גם העניים יש להם נרות מיוחדים לשבת להדליק בהם ובזה ניכר כבוד ר"ח", עכ"ל".
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il