שאל את הרב

  • הלכה
  • נישואי כהן

יהודיה שהייתה עם גוי

undefined

כולל דיינות פסגות

א מרחשון תש"ע
שאלה
אישה יהודיה שהייתה עם גוי אסורה על כהן. ארצה לדעת מדוע, ואיך אפשר לתקן?
תשובה
ראשית יש לדעת, שמעשה זה של יחסי אישות בין יהודיה לגוי הינו עוון חמור ורבות ורעות דובר, הן בנגלה והן בנסתר, לגבי עוון זה. וכל זאת, בלי להיכנס כלל לענין איסור הנישואין של אשה זו עם כהן. כמובן שאפשר, ניתן וצריך לעשות תשובה על עוון זה, וה' רחום יכפר עוון. לכן יש על אשה זו לפנות לרב שיורה לה דרך תשובה ותיקון המתאימים לה. מכל מקום, אשה זו נאסרה מלהינשא לכהן ויכולה להתחתן עם ישראל. איסור זה נובע מהעובדה שהכהנים נתקדשו בקדושה יתירה על קדושת ישראל, כמו שנאמר 'קדושים יהיו לאלקיהם' (ויקרא כא, ו) וכפי שנאמר בפסוק שלאחריו העוסק באיסור המדובר בשאלה זו: "אשה זונה וחללה לא יקחו ואשה גרושה מאישה לא יקחו כי קדש הוא לאלהיו". בגדר 'אשה זונה' האמור בפסוק נכללים הרבה מקרים, וביניהם גם מקרה של אשה שנבעלה לגוי, כמבואר בשולחן ערוך אבעה"ז סימן ו. הרב אברהם אחיה שוקרון
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il