שאל את הרב

  • הלכה
  • טרמפים

מה המקור ללקיחת טרמפיסטים?

undefined

הרב יעקב כהן

ב מרחשון תש"ע
שאלה
האם הרב יכול להסביר לי (עם מקורות) מהו החסד בלקיחת טרמפיסטים?
תשובה
חיפוש מקורות לדברים פשוטים הינו דבר מיותר ואף עלול להזיק, בהיותו מרגיל את האדם שלא לחשוב, ואף עלול לגרום לאדם להימנע מעשיית דברים ישרים ופשוטים, הקשורים לקומת הדרך ארץ שקדמה לתורה, רק מפני שלא מצא להם מקור כתוב. אני מעתיק לך את דברי הרמב"ן על מצוות 'ועשית הישר והטוב' (דברים ו, יח): "ועשית הישר והטוב בעיני ה' - ...והכוונה בזה, כי מתחלה אמר שתשמור חקותיו ועדותיו אשר צוך, ועתה יאמר גם באשר לא צוך תן דעתך לעשות הטוב והישר בעיניו, כי הוא אוהב הטוב והישר: וזה ענין גדול, לפי שאי אפשר להזכיר בתורה כל הנהגות האדם עם שכניו ורעיו וכל משאו ומתנו ותקוני הישוב והמדינות כלם, אבל אחרי שהזכיר מהם הרבה, כגון לא תלך רכיל, לא תקום ולא תטור, ולא תעמוד על דם רעך, לא תקלל חרש, מפני שיבה תקום, כיוצא בהן, חזר לומר בדרך כלל שיעשה הטוב והישר בכל דבר, עד שיכנס בזה הפשרה ולפנים משורת הדין, וכגון מה שהזכירו בדינא דבר מצרא, ואפילו מה שאמרו פרקו נאה ודבורו בנחת עם הבריות, עד שיקרא בכל ענין תם וישר". תשובת הרב דב ליאור לקחת טרמפיסטים כשהם מלחיצים אותי
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il