שאל את הרב

  • הלכה
  • צורת התפילה

כריעות בתפילת שמונה עשרה

undefined

הרב בנימין במברגר

ל תשרי תש"ע
שאלה
בתפילת 18 מתי בדיוק כורעים, צריך לפחות 4 פעמים. אני יודע שרק במודים ובסוף מודים, איפה עוד צריך לכרוע בתפילה?
תשובה
כורעים בתחילת ברכת אבות (הברכה הראשונה של התפילה) ובסוף הברכה. וכן בתחילת ברכת מודים ובסופה (כמו שכתבת). סדר הכריעה הוא: כשאומר "ברוך" יכרע בברכיו. וכשאומר "אתה" יתכופף עד שיתפקקו החוליות שבגב, והכוונה, שמחמת הכריעה יבלטו הקשרים של החוליות. (זקן או חולה שקשה להם לכרוע יכולים לכרוע רק עם הראש, שניכר שרצונם לכרוע). וישאר בכריעה עד שמגיע ל"השם" ואז יזקוף עצמו. הכריעה נעשית המהירות בבת אחת וזוקפים בנחת, תחילה הראש ואחר כך כל גופו. (שולחן ערוך אורח חיים סימן קיג ומשנה ברורה) במודים יכרע כל גופו בבת אחת (ללא כריעה בברכיים) וישאר כך עד שיגיע ל"השם" ואז יזקוף. (משנה ברורה סעיף קטן יב) ויש שאף במודים כורעים בברכיים (קיצור שולחן ערוך סימן יח סעיף יא) הספרדים (כף החיים סימן קיג סעיף כא בשם האר"י) נוהגים לכרוע בשני שלבים: כופפים את כל הגוף (ללא הברכיים) ואחר כך את הראש וכשזוקפים זוקפים תחילה את הגוף ואחר כך את הראש.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il