שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • זכויות יוצרים

ראית סרטים באינטרנט ללא הורדה

undefined

כולל דיינות פסגות

י"ד כסלו תש"ע
שאלה
האם מותר לצפות בסרטים או לשמוע מוזיקה באינטרנט ללא הורדה או צריבה?
תשובה
ראשית, בילוי הזמן בצפייה בסרטים וכדומה הוא תרבות פנאי שאינה מתאימה בדרך כלל לאנשים שומרי תורה ומצוות, ובמיוחד אמור הדבר לגבי הגברים החייבים בלימוד תורה בזמנם הפנוי. לכן התשובה שלפנינו היא למי שמשום מה מותר לו לעשות כן, כגון שצופה באקראי ולא באופן קבוע, או שמדובר בנשים או קטנים, וכמובן כשמדובר בסרטים בעלי תוכן כשר. לגופו של עניין, ישנן כמה בעיות: א. מוזיקה או סרטים המוגנים בזכויות יוצרים ורשומים במדינת ישראל על פי חוק, יש להם תוקף של "דינא דמלכותא דינא" (אכן, אם אין המדינה אוכפת את החוק בעניין, אין לו תוקף מבחינה זו). ב. ישנה מחלוקת גדולה בפוסקים, האם ישנה בעלות ממונית על יצירה רוחנית. ישנם הסוברים שיש בעלות, ולכן מי שצופה ללא רשות הוא גזלן לשיטה זו, ואף לדעת החולקים ישנו איסור מצד "מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך". ייתכן שבמקרה שהסרט כבר זמין לכל אדם להורדה בחינם ברשת האינטרנט, ישנו ייאוש של הבעלים (כגדר "זוטו של ים"), ואז אין בזה משום גזל. ג. אם הבעלים כתב באתר שלו שאין רשות לצפות ללא תשלום, למרות שניתן לעקוף אותו ולהוריד מן האתר שלו בדרך עקיפה, אין היתר לעשות כן ואין זה "זוטו של ים". ד. על האדם שמעלה את הסרט באינטרנט ישנו איסור נוסף של "יורד לאומנותו של חברו", אך הדבר אמור רק ביוצר ישראל, ובגוי אין איסור זה. לסיכום: קשה להתיר את הדבר, ולמי שיש היתר, כגון שפטור מלימוד תורה באותה העת ורוצה לסמוך על המקלים, יעשה כן רק אם הסרט אינו מוגן על ידי זכויות יוצרים בארץ, ואינו באתר של היוצרים המתנים את הצפייה בתשלום, אלא מצוי באתר חופשי ופרוץ לכול, ורק אם מדובר בסרט צנוע וכשר. הרב ניר אביב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il