שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • נישואין

קידושי אישה לשם קידושין ללא עדים

undefined

כולל דיינות פסגות

כ"ז טבת תש"ע
שאלה
האם איש שמקדש אישה לשם קידושין ובהסכמה ברורה של שני הצדדים, של המקדש והמתקדשת, לשם קידושין, בכסף ובביאה וללא עדים, האם חלו הקידושין? האם העדים הם תנאי לקידושין או שהעדים הם צורך והוכחה במידה ויתכחשו לנישואין אלו? (אף לדברי הרמב"ם שלפני מתן תורה וכו’ ) השאלה, אם בכל זאת קידש כבמקרה הנ"ל, האם חלו הקידושין?
תשובה
אדם שקידש ללא עדים אין הקידושים חלים והאשה אינה צריכה גט. בשאלה שהוצגה כיצד להגדיר את עדי הקידושין יש מחלוקת בראשונים ובאחרונים. באופן פשוט הסברא אומרת שהקידושין לא חלים כיוון שהעדים לא נועדו לברר את המציאות אלא הם חלק ממעשה הקידושין. אמנם בגמרא (קידושין ס"ה:) למדו את עדי הקידושין מדיני ממונות, ששם וודאי שהעדים נועדו לברר, ולכן יש שכתבו שאף בקידושין העדים מבררים, אך אם לא היו עדים ממילא יודעים בני הזוג שאין יכולת להוכיח שהתקדשו ולכן לא מתכוונים ברצינות מספקת. (נ"מ היוצאת מכך היא בקידושין בשטר ללא עדי מסירה). (להרחבה עיין קצות החושן חו"מ סימן רמ"א, ובאור שמח אישות ט', ט"ז). אם השאלה הינה למעשה יש לפנות לביה"ד, כיוון שכל פרט יכול לשנות את הדין. הרב יהודה מעטוף
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il