שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גזל ונזיקין

נזק שניגרם תוך ישיבה על ספסל

undefined

הרב חגי לרר

ט"ו אייר תש"ע
שאלה
ישבתי עם אשתי על ספסל המיועד לארבעה והוא נשבר (משקלינו הוא רגיל). האם עלינו לשלם פיצוי על הספסל, או שניתן להגיד כי מאחר ולא עשינו שום דבר רע (היה מותר לנו לשבת שם) אנו פטורים מתשלום?
תשובה
כיוון שישבתם ברשות, והשימוש בספסל היה באופן הראוי לו ודרך שימושו – הרי אתם פטורים מלשלם. מקורות: הגמרא בבבא קמא דף י' ע"ב אומרת :"חמישה שישבו על ספסל אחד ולא שברוהו ובא אחד וישב עליו ושברו - האחרון חייב". והגמרא דנה מתי בדיוק האחרון חייב ומתי כל היושבים חייבים, אך הרא"ש בסימן י' מסייג את כל דברי הגמרא ואומר: שדוקא אדם שמן חייב אם נשבר הספסל תחתיו, אבל שאר כל אדם פטורים. ספסל עשוי לשבת עליו והרי זה כשואל שפטור כשמתה מחמת מלאכה. (כלומר – אדם ששאל חפץ מחברו לשימוש מסוים והשתמש השואל בשימוש הראוי לאותו חפץ ובכל זאת קרה נזק, הרי זה נחשב כמתה מחמת מלאכה והדין הוא שהשואל פטור מלשלם). וכן פסק הרמ"א בסימן שפ"א סעיף א'. הרב חגי לרר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il