שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • כלאים

ראש תור וערוגות חבושות

undefined

מכון התורה והארץ

כ"ו סיון תש"ע
שאלה
כמה שאלות חשובות עבורי, שלא ראיתי עבורן תשובה ברורה בפוסקים. א. יש היתר לסמוך ערוגות ממינים שונים ע"י ראש תור. האם הערוגות צריכות לגעת זו בזו בקדקודיהן או שהן יכולות להיות רחוקות יותר? לדוגמא, מרובע חיטים ומרובע שעורים דורשים הרחקה של בית רובע. האם מותר לי להרחיק רק 4 אמות אם הקדקודים של הערוגות מופנים זה כלפי זה? ב. האם צריך, כדי לסמוך בהיתר "ראש תור", שהקדקודים יהיו מופנים ממש זה לזה או שמספיק שצלעות הערוגות לא תהיינה מופנות זו כלפי זו? ג. באיזה אופן זה נחשב שאני חובש ערוגה ע"י ערוגות אחרות? ראיתי כמה הסברים בפוסקים - כאשר יש ערוגות מכל 4 הרוחות או אפילו אם יש רק מ-3 רוחות או אם יש ערוגות מול לפחות 3 מהקדקודים. אם צריך להביא ציורים כדי להסביר את השאלות אשמח לשלוח בדוא"ל או בפקס. תודה רבה!
תשובה
יש מחלוקת ראשונים האם יש ראש תור בערוגות, ומו"ר הגר"ש ישראלי זצ"ל (ארץ חמדה מ"ו פ"י עמ' צב) נקט שגם דעת הרמב"ם היא שאין היתר ראש תור בערוגות, ועל כן בודאי לכתחילה יש לנקוט כך הלכה למעשה ולא לעשות ראש תור בין ערוגות מכיוון שאין בכך היכר גדול (עיין חוקות הארץ פ"ג הי"ח אות ח). גם דין חבוש עיין בחוקות הארץ פ"ג ה"ט אות ז, ומשם תלמד שלדעת החזו"א כדי שיהא חבוש צריך שדה שתקיף שדה, וזה לא שייך בציור שלך, ועוד יש רבים המקילים בחבוש מתוך שלא הובא ברמב"ם עיי"ש. בברכת התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי מכון התורה והארץ כפר דרום אשקלון
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il