שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שומר ושואל

מי משלם על תיקונים בדירה שכורה

undefined

כולל דיינות פסגות

י"ט טבת תשע"א
שאלה
אנחנו גרים מזה 5 שנים בדירה שכורה. ביקשנו מבעל הבית עם המשך השכירות, דברים בסיסיים כמו: ברז שבור וישן, רשת לחלון (הכי פשוט וזול, כי יש לנו ילדים קטנים וזה מסוכן מאוד), וגם ניקיון של הגג שבכל שנה מצטבר לכלוך של יונים ועם רדת הגשם זה מציף את הבית בעובש וריח לא טוב וזה גורם לנו נזק גופני וכספי ועוד. אשמח לדעת האם בעל -בית אמור לממן את זה או אנחנו. תודה.
תשובה
הקדמה לתשובה: אם בחוזה מפורש הנושא של אחריות תיקון קלקולים, הכתוב בחוזה הוא הקובע. אך אם לא מוזכר בחוזה אחריות לקילקולים, יש ללכת לפי המנהג המקובל (רמב"ם הל' שכירות פרק ו') והמנהג הוא שהמשכיר מתקן את כל הדברים השייכים בגוף הבית, כגון: צנרת וחשמל, ועל השוכר לשלם כל התשלומים שנובעים עקב שימושו בדירה והשירות שניתן לדיירים במקום, כגון: חשמל, מים וארנונה. וכן פסק השו"ע (חושן משפט סי' שי"ד): "המשכיר בית לחברו חייב להעמיד לו דלתות, לפתוח לו חלונות שנתקלקלו, לעשות לו נגר ומנעול" וכו'. כלומר, דברים שהם חלק מגוף ומבנה הבית, אולם אין הוא חייב בתוספות שאינן חלק מגוף הבית (יעויין עוד בספרי "ביכורי אביב" חושן משפט, תשובה ס"ד). וכעת לתשובה ביתר פירוט: ברז מקולקל מחמת בלאי שימוש - שייך לגוף הבית ולכן בעל הבית צריך להחליפו או לתקנו. רשת בחלון – מצד אחד הרשת מותקנת בגוף מבנה הבית, אך מצד שני הבית הינו תקין לדירה אף ללא הרשת או הסורגים והם אינם נצרכים אלא משום פחד וחששות. לכן, הדבר תלוי במנהג המקום. ישנם מקומות בהם לרוב הבתים יש סורגים או רשתות, וישנם מקומות בהם רק מיעוט האנשים מתקינים רשתות או סורגים, ולכן למעשה תלוי במנהג השכונה. ניקוי הגג - אם היה מדובר בזיפות הגג הרי שהחובה מוטלת על בעל הבית, כיון שהגג אינו תקין כאשר הוא נוזל. אולם אם הגג הינו תקין אלא מצטבר עליו לכלוך מבחוץ נראה שאין זה חובת בעל הדירה, והדבר דומה לניקיון הגינה או החצר שהם באחריות השוכר. הרב ניר אביב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il