שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • הלידה ומה שאחריה

ההבדל בהרחקה ליולדת בת או בן

undefined

הרב יוסף אפריון

ב שבט תשע"א
שאלה
מאיפה מקור העניין שבלידת בת יש הרחקה שבועיים ובלידת בן ההרחקה שבוע. מה ההבדל בין בן לבת הרי לידה זו לידה אז למה משנה מין העובר? רציתי לדעת את העניין הזה?
תשובה
המקור לדיני טומאת יולדת בתורה הוא ספר ויקרא פרק יב. על פי דיני התורה היולדת בן טמאה שבוע (אפילו אם לא ראתה דם). אח"כ טובלת וטהורה לבעלה 33 יום, אפילו אם תראה דם באותם ימים. היולדת בת, טמאה שבועיים ואחרי טבילה טהורה לבעלה 66 יום, אפילו תראה דם. המפרשים הביאו כמה הסברים להבדל בין יולדת בן ליולדת בת: יש שפרשו (רמב"ן; אבן עזרא) שליולדת בת תהליך ההתנקות אורך זמן רב יותר מיולדת בן. (יתכן שברבות השנים המציאות השתנתה וכיום א"א להצביע על הבדלים פיסיולוגיים בין יולדת בן ליולדת בת). יש שפרשו (עי' רד"צ הופמן, וגם בין חכמי הפנימיות קישרו בין ברית המילה לטהרת האישה) שהתורה "דאגה" לכך שבברית המילה ביום השמיני האישה תהיה כבר טהורה לבעלה או שעצם מצוות המילה מועילה לאישה להיטהר מהר יותר בלידת בן. מפרשים אלו הסתמכו על דברי חז"ל בגמרא: (נדה דף לא:) "מפני מה אמרה תורה מילה לשמונה שלא יהו כולם שמחים ואביו ואמו עצבים". למעשה יש לדעת, שכיום, אחרי שבנות ישראל החמירו על עצמן שסופרות שבעה נקיים בכל פעם שרואות דם, אין השלכה מעשית לדינים אלו והאישה אסורה לבעלה ואינה יכולה לטבול עד שתהיה נקייה מדמים, תספור שבעה נקיים ותטבול כדין. בד"כ האישה טובלת רק כמה שבועות לאחר הלידה. כל טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il