שאל את הרב

  • הלכה
  • תפילת העמידה

קידות וצעדים בתפילת שמונה עשרה

undefined

הרב בנימין במברגר

ל אדר א' תשע"א
שאלה
רציתי לשאול, איזה קידות ואיזה צעדים ומתי צריך לעשות בתפילת שמונה עשרה?
תשובה
1. בתחילת התפילה יש לצעוד שלושה צעדים בכדי לגשת לתפילה. את שלושת הצעדים יש לעשות ממש לפני תחילת התפילה. בהרבה מקומות אין מספיק מקום לצעוד קדימה ולכן יש שהולכים לפני זה אחורה ומאחר וזה אינו חובה את יכולה לפסוע אותם כשנח לך. יש לפסוע קדימה שלוש פסיעות ולומר" ה' שפתי תפתח". פסוק זה הוא כבר חלק מהתפילה. משתחווים בשלוש ברכות בהתחלתן ובסופן. 2. כורעים בתחילת ברכת אבות (הברכה הראשונה של התפילה) ובסוף הברכה. וכן בתחילת ברכת מודים ובסופה. סדר הכריעה הוא: כשאומר "ברוך" יכרע בברכיו. וכשאומר "אתה" יתכופף עד שיתפקקו החוליות שבגב, והכוונה, שמחמת הכריעה יבלטו הקשרים של החוליות. (זקן או חולה שקשה להם לכרוע יכולים לכרוע רק עם הראש, שניכר שרצונם לכרוע). וישאר בכריעה עד שמגיע ל"השם" ואז יזקוף עצמו. הכריעה נעשית המהירות בבת אחת וזוקפים בנחת, תחילה הראש ואחר כך כל גופו. (שולחן ערוך אורח חיים סימן קיג ומשנה ברורה) במודים יכרע כל גופו בבת אחת (ללא כריעה בברכיים) וישאר כך עד שיגיע ל"השם" ואז יזקוף. (משנה ברורה סעיף קטן יב) ויש שאף במודים כורעים בברכיים (קיצור שולחן ערוך סימן יח סעיף יא) הספרדים (כף החיים סימן קיג סעיף כא בשם האר"י) נוהגים לכרוע בשני שלבים: כופפים את כל הגוף (ללא הברכיים) ואחר כך את הראש וכשזוקפים זוקפים תחילה את הגוף ואחר כך את הראש. 3. בסוף התפילה פוסעים שלושה צעדים אחורה לפני "עושה שלום" ואז כורעים לצד שמאל ואומרים: "עושה שלום במרומיו", וכורעים לצד ימין ואומרים: "הוא יעשה שלום עלינו", וכורעים לפנים ואומרים: "ועל כל ישראל", וזוקפים: "ונאמר אמן". בסוף התפילה יש לחזור למקום בו התפללת כשהחזן מגיע לקדושה או לקדיש (בערבית) או להמתין בכדי זמן זה אם התפללת ביחידות.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il