שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • קריאת המגילה

ברכת ’הרב את ריבנו’ בקריאת מגילה לנשים

undefined

הרב יוסף אפריון

ב אדר ב' תשע"א
שאלה
שלום וברכה רציתי לדעת את המקור למה שנכתב באחת התשובות האחרונות, שמברכים ברכת ’הרב את ריבנו’ בקריאת המגילה לעשר נשים. [ראיתי בספר הליכות שלמה שהגרשז"א אויערבך אמר שאין המנהג לברך]. בתודה מראש.
תשובה
יישר כוח על הערתך. נחלקו הראשונים האם אומרים ברכה זו דוקא במנין או אף ביחיד. ולהלכה יש שפסקו (בן איש חי שנה ראשונה, תצוה יג, ועוד) שמברכים אף ביחיד, אולם לרוב הפוסקים מברכים דוקא במנין. ואע"ג שמנין פרושו בד"כ עשרה גברים כאן כתבו ראשונים ואחרונים שאף עשר נשים נחשבות כ'מנין' ויש להן לברך ברכת 'הרב את ריבנו' כיון שהם חייבות בקריאת המגילה ומתקיים כאן פרסומי ניסא [עי' פמ"ג (אשל אברהם תרצ כד); פרי חדש (שם יח)]. כן כתב הגאון הרב פרנק (מקראי קודש פורים לה) [עיין בדבריו ובהערות נכדו שם (הררי קודש)בהגדרת הדין שעשר נשים נחשבות כ'ציבור' בקריאת מגילה] וכ"פ הגרע"י (יבי"א ח"ח או"ח נו ד) עיי"ש שהביא, כדרכו, מקורות רבים בסוגיא. אמנם אכן העיד הגרש"ז (הליכות שלמה תפילה פכ"ג דבר הלכה ג) שהמנהג שלא לברך אפילו בעשר נשים, וכן הביא בספר ילקוט שמש (על סימן תרצב) בשם הגר"ש משאש שהמנהג במרוקו היה שלא לברך ועל כן כל אחת תנהג כמנהג מקומה. פורים שמח
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il