שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • כלאים

חישוב הגיל בעצי פרי

undefined

מכון התורה והארץ

ט"ז אלול תשע"א
שאלה
שלום רב עץ פרי (לימון) שניטע בשנה ראשונה אחרי השמיטה יהיה בן ארבע שנים בתשרי הקרוב לעניין שני נטיעה. אך לעצים הוא כבר בשנה רביעית כיום (טו בשבט). האם הפירות היו מותרים כבר מראש השנה או רק פירות שחנטו אחרי טו בשבט, ומהי ההגדרה של חנוט? בברכה
תשובה
בס"ד שלום וברכת ד' עץ שניטע בשנת תשס"ט (שנה אחר השמיטה) לגבי חשבון השנים, שנת ס"ט - א, ע'- ב, ע"א - ג. וכל הפירות שיחנטו מט"ו בשבט תשע"ב יהיו נטע רבעי. (אלא א"כ היה שתיל שעמד על הקרקע במשתלה, ולכך צריך לקבל עוד פרטים). הגדרת החנטה נחלקו בה הראשונים. לדיני ערלה צריך ללכת לחומרא (בייחוד שזה עץ פרטי ולא חקלאי) כדעת התוס' שחנטה היא הפריחה, ולכן רק פירות שתחילת יציאת הפרחים יהיה בטו בשבט תשע"ב אותם אפשר להחשיב בשנה הבאה כרבעי, אבל פירות שיהיו גדולים יותר מאשר פרחים, הם יהיו עדיין ערלה, וכדי שלא יהיה בלבול בעץ יש להוריד בערב טו בשבט את כל הפירות שעל העץ ולהשאיר רק פרחים. כתיבה וחתימה טובה הרב יהודה הלוי עמיחי מכון התורה והארץ כפר דרום אשקלון
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il