שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר בראשית

פרשת שבוע ויגש

undefined

הרב בנימין במברגר

ג טבת תשע"ב
שאלה
אני לומד את פרשת השבוע לדיוק, כולל רש"י. ואני דבר אחד לא מבין, שיוסף שולט במצרים כמישנה לפרעה כמעט כל הפרשיות מאשר יוסף נשלט למנהל פרעה לא מוזכר פרעה ואים ניסתכל לפרשה הקודמת ליגש יהודה עים כול הסיפור עים האחים של יוסף ומה שקרה שם כול התהליך שיוסף תוען שהם מרגלים פרעה ביכלל לא מיתערב ולא מוזכר ברשי ולא בפשט ורק אחרי שיוסף מיתודע לאחיו שהוא יוסף פה ניכנס פרעה לתמונה ואמר לאחיו קחו לכם עגלות מיכול טוב ממיצרים ליעקוב אז השאלה שלי איפה היה פרעה למה לא היה מעורב בכול הפרשות מאז שיוסף מונה למישנה למה הרי הפשט פרעה הוא השולט במצריים ויוסף בסך הכול מישנה למלך? שאלה שניה שמאוד מענינת, שאני מנסה להבין הרי שאחיו של יוסף באו ליעקוב ואמרו לא עוד יוסף חי ושולט בכול מצרים הוא לא האמין להם וליבו ניפעם רק אחרי שיסתכל על העגלות עים כול טוב מצרים אז חזרה בו רוח השכינה למה הרי שיעקוב היה איש רוח ואמונה בשם יתברך רק אחרי שראה את העגלות הבין שאליו בניו צודקים אז אני לא מבין רק אחרי שראה את החומר זאת אומרת העגלות אז הוא הבין שבניו צודקים? לפי הפשט אפשר להבין שיעקוב היסתכל בחומר וסך בדרך הרוח ולפי הפשט ולפי רמבם ורשי זה אומר שיוסף שלך לא עגלות חמורים ערפות ראש אז חזרה בו רוח למה אחרי שראה את העגלות הבין שבניו צודקים ואני טועה למה לא שאל את בניו איך היגיע למצרים יוסף ולמה לא חקר את בניו מה קורה פה? שאלה 2 שיעקוב עולה למצרים נאמר בפשט ועלו בניו למצרים והלעו איתם את אביהם יעקוב ולמה מוזכר בני ישראל נקודה יעקוב הרי יעקוב ניקרא ישראל ולמה גם בני ישראל וגם יעקוב בתודה מיראש
תשובה
1. פרעה מינה את יוסף למחליט בכל ענייני התבואה (עיין רש"י פרק מא, פסוק נה). ממילא הוא לא צד בעניין כל עוד הדיון בין יוסף לאחיו היה על תבואה. ברגע שגילו שזה משפחתו, הרי שיש לפרעה עניין לדעת מהו מקור משפחתו של יוסף ולדאוג שהוא ישאר איתו ולא יעזוב חזרה לארץ כנען (עיין רמב"ן פרק מה, פסוק טז). 2. ראשית, לפי הרמב"ן אין הכוונה שלא האמין אלא שלבו חדל לפעום מרוב שמחה והתעלף ורק כשראה את העגלות חזר לעצמו. אום לפי הפירוש שרש"י כותב, שלא האמין, אולי לא האמין להם מאחר וכבר שיקרו לו ואמרו שיוסף מת. וניתן להוסיף בעניין רעיוני. שיעקב חשש שיוסף קיבל עליו את תרבות מצרים. אמנם האחים אמרו לו שראו את יוסף אולם הוא לא האמין או פחד להאמין שיוסף נשאר בצדקותו לאחר כל כך הרבה שנים ונסיונות. כשראה שיוסף שולח לו את הלימוד האחרון שלהם הבין יעקב שיוסף נשאר נאמן לה' ולדרך אבותיו. 3. התורה רצתה לומר שגם יעקב עלה וגם כל משפחתו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il