שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר שמות

שמה של פרשת יתרו

undefined

הרב יאיר וסרטיל

א אדר תשע"ב
שאלה
שלום לאדוני הרב למה פרשה כה חשובה לעם היהודי, פרשה של מעמד הר סיני, פרשה של מתן תורה, פרשה של עשרת הדיברות נקראת על שם גוי שהתגייר שעצותיו יהיו חשובות ככל שיהיו? האם מין הראוי שפרשה כזו תקרא על שם גוי, לעומתה מגילת רות המואביה מובנת כי ממנה יצא מלך ישראל, דוד המלך. תודה
תשובה
השאלה המרכזית היא כיצד זכה שעל ידו נאמרה פרשייה זו של מינוי שופטים, שהרי יש כאן פרשייה נוספת בתורה שניתנה על ידו, ובכך עסקו המפרשים, וכתב על כך אור החיים הקדוש (שמות יח, כא) שטעם הדבר הוא שרצה הקב"ה ללמדנו שבחירתו בנו אינה מצד גודל חכמתנו, שהרי יש באומות גדולים בהבנה ובהשכלה כפי שמצאנו ביתרו, אלא זהו חסד עליון של הקב"ה עימנו וכן מתוך אהבת אבותינו, ולכן למרות שיש החכמים מאיתנו בחר הקב"ה בנו ונתן לנו את תורתו. שאלתך היא מדוע נקראת כל הפרשה על שמו. החלוקה לפרשות היא מאוחרת יותר, ובתחילה אף היו קוראים את התורה בשבתות במשך 3 שנים וכמובן חלוקת הפרשות היתה בסדר שונה. עם זאת, הואיל וכך נתקבע המנהג בעם ישראל ודאי נוספה זכות ליתרו שנקראה פרשה חשובה זו על שמו, וודאי יש לכך טעם. נראה שדברי אור החיים נאים אף לשאלה זו, ואכן דוקא בפרשה זו בה עוסקים במשמעות הגדולה של הבחירה בעם ישראל והיא נתינת התורה לנו, יש להדגיש שהדבר לא נעשה בגלל חכמתנו אלא יש כאן קישור עמוק יותר בין עם ישראל לקב"ה, קישור שאינו מתחיל מדברים חיצוניים כמו חכמה או תכונות אחרות אלא מעצם בריאתנו אנו עם המקושר יותר אל ריבונו של עולם. טעם נוסף לכך כתב הרב משה צבי נריה זצ"ל ("נר למאור" על פרשיות התורה) שהתייחס בדיוק לשאלתך, מדוע פרשה זו שהיא עיקרה של תורה זכתה להיקרא על שמו של גר. ועונה שם שהוא הוסיף בתורה את פרשיית מינוי שופטים, שמשמעותה הכנסת סדר לחיים של עם ישראל. חיים מסודרים, סדר במחשבה וסדר במעשה הם התנאי האמיתי לקבלת תורה בשלימות. בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il