שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • מחצית השקל

מחצית השקל - סיכום הדינים והמנהגים

undefined

הרב דוד חי הכהן

י"ג אדר תשע"ב
שאלה
מהו מקור המנהג לתת מחצית השקל? מדוע נוהגים לתת אותו דוקא בימים אלו? עבור מי נותנים מחצית השקל? ומהו הסכום בימינו של מחצית השקל אותו חייב אדם לתת? למי צריך לתת את מחצית השקל בימינו שבית המקדש טרם נבנה?
תשובה
בזמן שבית המקדש היה קיים והיו מביאים קרבנות ציבור לכפר על העם, קבעה התורה שהקרבנות יבואו מכספי הציבור כולו ללא הבדל בין עשיר לעני, על מנת שכולם יזכו לאותה הכפרה לפני ד'. עוד קבעה התורה, כי מידי שנה בחודש ניסן יש להביא את הקורבנות לשנה הבאה מתרומה חדשה שתינתן סמוך לחודש ניסן. קבעו חז"ל כי יש לתת תרומה זו בחודש אדר ואמרו בטעם הדבר כדי להקדים את שקלי ישראל לשקלים שרצה המן לתת לאחשוורוש על מנת שיורשה להשמיד ולאבד את ישראל חס ושלו'. מצות התורה הייתה לתת מחצית השקל של תורה- השוה למשקל עשרה גרם כסף טהור שבזמנינו נע בסביבות ארבעים שקלים חדשים שלנו. אמנם, כיון שאין לנו בית מקדש אין לנו מצווה, אלא רק מנהג כזכר למקדש לתת שווי מחצית השקל לפני קריאת המגילה בלילה. מצות התורה הייתה לתת רק עבור הגברים, יש אומרים מבן עשרים שנה ומעלה ויש אומרים מגיל שלוש עשרה . הנשים פטורות (יש אומרים שהטעם לפטור שלהם הוא מכיון שלא השתתפו בחטא העגל ולכן אינן זקוקות לכפרה זו) אך בכל זאת נהגו לתת גם עבור נשים וגם עבור ילדים. אמנם, כיון שבימינו הכל רק בגדר של מנהג ולא חיוב ממש- לא צריך להכביד על מי שקשה לו, ודי שיתן שלושים שקלים בעדו ועוד שלושים שקלים בעבור אשתו, ובעבור הילדים יתן חמישה שקלים עבור כל אחד. נהגו האשכנזים על פי דעת הרמ"א גדול הפוסקים האשכנזים לתת שלוש מטבעות שכל אחת מהן היא חצי המטבע הנהוג במדינה. ולפי זה אפשר היה שכל בעל משפחה יתן שלושה חצאי שקלים שלנו שהם שקל וחצי במטבע מדינתנו עבור כל אחד מבני משפחתו. אמנם, לעניות דעתי לא ראוי להקל כל כך אלא למשפחות נצרכות ביותר, וראוי יותר לתת שלוש מטבעות של חמישה שקלים כל אחת שזה נחשב מכובד יותר עבור כל אחד מבני המשפחה, ועבור אבי המשפחה ואשתו לתת שלושים שקלים לכל אחד שזה מתקרב לשיעור המצוה מן התורה. וכיון שבימינו טרם זכינו לבנין בית המקדש ראוי לתת את הכסף; או לבנין בית כנסת, או לצרכיו כגון תאורה וכדומה, כיון שבית הכנסת נחשב למקדש מעט. ויש אומרים לתת עבור ישיבות או תלמידי חכמים כיון שנאמר בגמרא כי מיום שנחרב בית המקדש אין לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ד' אמות של הלכה. יתן ד' ונזכה לבנין המקדש במהרה בימינו ונקיים את המצוה כהלכתה. את כספי זכר למחצית השקל ניתן לתרום גם לאתר ישיבה, ויש מעלה שבסכום קטן יחסית ניתן לסייע בהפצת תורה בצורה חסרת תקדים ברחבי הארץ ובעולם. ניתן להעביר תרומות דרך הטופס המאובטח שבאתר.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il