שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר במדבר

נחלות מנשה ואפרים

undefined

הרב רפאל וסרטיל

א סיון תשע"ב
שאלה
למה שבט מנשה ואפרים קיבלו נחלה ולא יוסף?
תשובה
לשואל שלום, לשאלה זו נדרשו המפרשים ותשובות שונות נתנו לה: חזקוני בספר בראשית (מח, ה) כתב: מה שהבטיח יעקב ליוסף להיותו זוכה לשני שבטים מה שלא עשה כן לשבט אחר היינו טעמא כמו ששנו רבותינו בפרק יש נוחלין לפי שכלכל אותו ברעב. ועוד יש לומר: לפי שהיה פטר רחם לרחל שהיתה ראשית ועיקר מחשבתו, מה שאין כן בדן וגד. דבר אחר: לכבודה של רחל נתכוין להיותה יתירה שבט אחד על כל אחת מן הפלגשים. באופן אחר מבאר בעל "תולדות יצחק" (בראשית מח, ה), וכך כתב: ראוי אתה לקבל זאת המתנה יותר משאר בנים, לפי שאני בבואי מפדן מתה עלי רחל ולא יכולתי לעשות לה כבוד בדרך, וגם לא קברתיה בחברון, ולזה ראוי לעשות כבוד לך במקומה. ולבסוף, ראיתי פעם בשם הרב רצון ערוסי שליט"א, שיוסף זכה לחלק מיוחד עם החשבתו כשני שבטים לענין הנחלה, על כך שהשכיל לשמור על עצמו ועל בניו חרף המצאותם בסביבה העויינת אצל בני הנכר. בברכה נאמנה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il