שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ברית

ברית ביום השמיני לאחר ניתוח קיסרי

undefined

הרב בנימין במברגר

שאלה
מדוע לא עושים ברית ביום השמיני לאחר ניתוח קיסרי? אם יש חשש לחילול שבת אפשר לדחות את הברית,למה בגלל שמדובר בניתוח קיסרי.
תשובה
הגמרא במסכת שבת (קלה, א) מביאה את דברי רב אסי, שכל שאמו טמאה לידה נימול לשמונה וכל שאין אמו טמאה לידה אינו נימול לשמונה. שנאמר: "אשה כי תזריע וילדה זכר וטמאה . . . וביום השמיני ימול בשר ערלתו". התורה הסמיכה נימול ליום השמיני לטומאת לידה ומכאן לומדים שרק בן למי שטמאה לידה נימול ליום השמיני. בניתוח קיסרי (יוצא דופן) האישה אינה טמאה לידה מאחר ולא הייתה כאן לידה טבעית (טומאת נדה יש לה). למסקנה הגמרא מעמידה שזו מחלוקת שנחלקו בה גם אמוראים וגם תנאים. ובבית יוסף (יורה דעה רסב) כתב, שיש פוסקים כרב אסי ויש הפוסקים כדעות החולקות ומאחר וזה ספק הכריעו הפוסקים לחומרא, שלא למול בשבת.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il