שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • חופה וקידושין

אדם שמצטרף לעדי קידושין

undefined

הרב יהודה אודסר

י"ג מרחשון תשע"ג
שאלה
כאשר החתן אומר לשני עדים אתם עדי ויש אדם זר שרואה את החופה ומתכוון ג"כ להיות עד, האם הוא עד? נפק"מ כאשר הוא עד פסול אם פוסל את הקידושין.
תשובה
אדם שפסול לעדות אשר נמצא בחופה ומתכוון להעיד אינו פוסל את הקידושין. הסבר: אכן אנו צריכים שאת מעשה הקידושין יראו עדים כשרים שאינם קרובים לחתן ולכלה (וכן אינם קרובים ביניהם) אבל אין ביכולת עד פסול להתכוון ולהתחבר ל"כת העדים" משתי סיבות: א. שיטת הרא"ש (מכות פרק א' סימן י"א), שלהתחבר להיות כת עדים צריך לבוא לבית דין להעיד, וזה אינו קורה כאן. ב. גם לשיטת הרמב"ם ושאר הראשונים שהלכו בדרכו, שהגדירו הצטרפות לכת עדים בעצם הראיה, הרי שהחתן מייחד עדים כשרים לראיית מעשה הקידושין ואין ביכולת הפסולים להצטרף במצב כזה (ולכן נהגו שהחתן אומר לעדים:"אתם עדי"). ג. האחרונים חידשו שאפילו לא אמר החתן "אתם עדי" מן הסתם התכוון שמעשה הקידושין שלו יהיה טוב וראוי כדת משה וישראל ומן הסתם כלול בזה שיהיו בראיית מעמד זה עדים כשרים בלבד (קצוה"ח חו"מ סימן ל"ו סק' ו' וכן אבני מילואים מ"ב סעיף ג'). לעיון: רא"ש מכות סימן י"א, ריטב"א שם, שולחן ערוך חושן משפט סימן ל"ו סעיף א' ונושאי כלים שם.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il