שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • מוקצה

מוקצה בשבת ובסיס לדבר האסור

undefined

הרב יאיר וסרטיל

כ"ז כסלו תשע"ג
שאלה
שבוע טוב וחנוכה שמח. בשיחה עם חברה היתה ביננו מחלוקת לגבי מוקצה בשבת ובסיס לדבר האסור. אבקש הבהרה, מהי ההלכה לגבי: א. פתיחת דלת מקרר שיש בו שקית עם סוללות (בטריות) או פתיחת מגירת סכו"ם במטבח שיש בה גם מכשירי כתיבה. ב. הזזת מגש בשולחן שבת, על המגש פמוטים וסידור. בנוסף, אבקש הסבר על בסיס לדבר האסור. תודה.
תשובה
לכתחילה אם אפשר עדיף לא להניח את הסוללות בדלת או מוקצה במגירה שיודעים שמתכוונים לפותחה בשבת, אך במקרה שכבר הונח או במקרה שאין אפשרות נוחה לשים במקום אחר מותר לפתוח את המגירה או דלת המקרר או להזיז את מגש הפמוטים משום שזהו בסיס לדבר המותר והאסור, אך בתנאי שהחפץ המותר היה מונח שם במשך בין השמשות ושזהו חפץ הנחוץ לו בשבת, ובתנאי שהמגש לא מיועד רק לשימוש עבור הפמוטים. ארחיב בעניין לבקשתך: א. כלי שמלאכתו לאיסור כגון בטריות מותר לטלטל רק לצורך גופו או מקומו. ב. מוקצה מחמת גופו כגון נרות דולקים אסור לטלטל כלל. ג. דבר שהיה מונח עליו מוקצה בין השמשות נחשב בסיס לדבר האסור ונעשה מוקצה כדין המוקצה שעליו. כלומר, אם בבין השמשות הונח מעליו כלי שמלאכתו לאיסור מקבל הוא דיני כלי שמלאכתו לאיסור, ואפילו אם הכלי כבר אינו מעליו. ד. אם בבין השמשות היה מונח על הבסיס גם דבר מותר שנחוץ לו בשבת, הרי שהבסיס נחשב בסיס לדבר המותר והאסור ומותר להזיזו, ואפילו כשהמוקצה על גביו, אך כשאפשר יש להטות הבסיס כדי שהמוקצה יפול. יש להעיר, שבמגש המיוחד רק לפמוטים לא מועיל להניח על גביו גם חפץ המותר, ועדיין נחשב בסיס לדבר האסור בלבד. ה. לכתחילה במקום שיודע שיצטרך להזיז את הבסיס יחד עם המוקצה עדיף לדאוג שלא יהא עליו המוקצה בין השמשות, אך בדיעבד או כשנצרך הדבר כגון במגש לפמוטים יכול לעשות כן. ו. דלת של מקרר אינה נעשית בסיס משום שהיא חשובה והמוקצה טפל לגבה, ומעבר לכך בד"כ יש עליה גם דברים המותרים. אמנם כאמור, במקום שאפשרי הדבר יש להניח המוקצה במקרר עצמו ולא בדלת, כדי שלא יצטרך לטלטל את הדלת יחד עם המוקצה. בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il