שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

דיני טלית ותפילין של הנפטר

undefined

הרב עזריה אריאל

כ שבט תשע"ג
שאלה
כבוד הרב שלום וברכה בהלוית אבי ביקשתי שיעטפוהו בטלית שלו. מה הנוהג שעלינו לעשות בטלית לאחר הקבורה? (הבנתי שאנו צריכים לשטוף אותה) מה הדין לגבי שאר תשמישי הקודש של אבי - השארתי לשימושי 2 טליתות וזוג תפילין, בנוסף לאלו שלי. ברשות אבי נותרו עוד 2 זוגות תפילין ומספר רב של טליתות. מתי הנוהג שנתרום אותם לבית הכנסת לאחר ה-30 או לאחר שנה? (הבנתי שרצוי שכל 3 חודשים יניחו תפילין אחרת הן מתקלקלים)
תשובה
לשואל, תנוחם מן השמים! מאחר שלא התכוונתם שהטלית תישאר עם הנפטר אלא שתהיה עליו לפרק זמן קצר, לא חל עליה שום דין מיוחד (בניגוד למה שהונח על המת על מנת להקבר עמו, שנאסר בשימוש ובהנאה, שולחן ערוך יורה דעה סימן שמט סעיף ג). כמובן, מסיבות בריאותיות וגם מבחינת ההרגשה כדאי לכבס אותה לפני השימוש. לגבי תשמישי הקדושה של אביך ז"ל, בספרים שראיתי שעוסקים בנושא לא מצאתי כל הגבלה על פרק הזמן שבו ניתן למסור אותם לשימושם של אחרים, ולא ידוע לי על מנהג כלשהו שמונע מלמסור אותם מיד. אדרבה, דווקא בשנה הראשונה חשוב יותר להרבות זכויות לנפטר על ידי מעשי מצווה ברכושו. נהוג לבדוק את התפילין של נפטר לפני השימוש בהן (ספר 'לשכת הסופר', וילנא תרכ"ט, כלל יח). למנהג זה נאמרו נימוקים שונים (תשובה על כך מאת הרב יקותיאל יהודה גרוס הי"ד, שנדפסה בתחילת הספר 'פרי הגן' מאת נכדו, הרב קלונימוס זאב גרוס, חלק ד). מן הרמב"ם (הלכות תפילין ב, יא) מוכח שאין זו חובה, שכן כתב שהתפילין של הלל הזקן התקבלו בירושה מסבו ולא בדק אותן, כי נראו מבחוץ במצב טוב. שאר חפציו של הנפטר ניתנים לשימוש או מסירה ללא הגבלה, פרט לנעליים, שיש נוהגים להמנע מהשימוש בהם, לרוב הדעות - רק אם היו עליו בזמן פטירתו (שבט הלוי חלק ד סימן קנב ויביע אומר חלק ג יו"ד סימן ה).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il