שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ברית

ברית מילה - האם דווקא בבוקר

undefined

הרב עזריה אריאל

כ"ה שבט תשע"ג
שאלה
שלום רב, מועד ברית המילה- האם חייבים מוקדם בבוקר, אחרי שחרית או שניתן לדחות לשעות הצהריים או אחר הצהריים (כמובן לפני השקיעה), כדי לאפשר לכמה שיותר אורחים להגיע לברית ולסעודת מצווה? תודה רבה,
תשובה
לשואל, מזל טוב ותזכו לגדלו לעבודת ה' ברוב נחת. יש עדיפות להקדים את הברית לבוקר, אפילו אם יהיו פחות אורחים אלא רק מניין, ובתנאי שהדבר מתקבל יפה על ידי המשפחה ולא גורם למתחים. הרחבה: מבחינה הלכתית עומדים כאן שני שיקולים מנוגדים: "זריזין מקדימין במצוות", לפיו רצוי להקדים את המצווה ככל שניתן, ו"ברוב עם הדרת מלך", לפיו רצוי שהמצווה תתקיים בנוכחות קהל רב. בשולחן ערוך יורה דעה סימן רסב סעיף א נאמר: "כל היום כשר למילה, אלא שזריזין מקדימים למצוות ומלין מיד בבוקר". הגמרא (פסחים ד ע"א) לומדת זאת מהפסוק על עקידת יצחק: "וישכם אברהם בבוקר" (בראשית כב, ג). בערוך השולחן שם כתב שבברית מילה הזריזות חשובה יותר מאשר בשאר המצוות, מאחר שבה התינוק נכנס באות ברית קודש, וכתב במפורש שאין לעכב אותה כדי שיהיו יותר נוכחים, ובפרט לא לאחר חצות היום. ההתלבטות בין שני השיקולים הנ"ל נדונה בהרחבה על ידי הרב עובדיה יוסף שליט"א (שו"ת יביע אומר, ח"ב יו"ד סי' יח), והכריע על פי רוב האחרונים שהזריזות עדיפה על ההידור (על פי גמרא בראש השנה לב ע"ב, האומרת שהלל נאמר בשחרית משום "זריזין מקדימין", למרות שבמוסף יהיה ציבור גדול יותר). לפיכך קבע שיש להקדים את המילה אפילו אם יהיו פחות אנשים, אלא אם כן לא יהיה מניין, ותמה על המנהג (במצרים שנת תש"י) למול לקראת ערב. כמו כן כתב בשו"ת ציץ אליעזר (ח"ט סי' כח אות ו), על פי מקורות רבים. יחד עם זאת, מאחר ש"גדול השלום", ומעיקר הדין כל היום כשר לברית מילה, אין להיכנס למריבות ומתחים במשפחה עבור זה. בפרט הדבר חשוב כשיש במשפחה גם אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות וההשתתפות בברית המילה מחזקת את הקשר שלהם למצווה זו ומבססת את המשך קיומה, כדברי חז"ל (שבת קל ע"א): "כל מצווה שקיבלו עליהם בשמחה, כגון מילה, דכתיב 'שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב' - עדיין עושין אותה בשמחה".
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il