שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • יארצייט ואזכרה

עליה לקבר שלא בתאריך המדויק

undefined

הרב עזריה אריאל

ב אדר תשע"ג
שאלה
שני ההורים נפטרו בסמיכות, ח’ אדר וי"ד אדר. המשפחה רוצה לעלות לקבר/אזכרה ביום אחד. האם אפשר? מתי כדאי?
תשובה
ניתן להסתפק בעליה לקבר פעם אחת, בכל תאריך שמתאפשר לכם מח' באדר ועד י"ג בו, אבל כדאי להקדים לתאריך הראשון. הרחבה: עניין זה של עליה לקבר ביום הפטירה הוא מנהג, ואין בעניינו הלכות מוחלטות. הדבר העיקרי שעשוי להועיל לנשמת הנפטר הוא התחזקות בתורה ומעשים טובים על ידי צאצאיו שהושפעו ממנו, ביום פטירתו ובכלל, והעליה לקבר איננה עיקר. ידוע לי ממנהג משפחתי (ביניהם דודי הרב יעקב אריאל שליט"א) שאיננו מקפידים על התאריך המדויק כאשר הדבר לא מסתדר לכולם. ויש אומרים שניתן להקדים או לאחר עד שלושה ימים ('נטעי גבריאל' פרק עו סעיף יח, על פי מקורות בחסידות). יש שמקפידים דווקא על התאריך המדויק, אבל גם לדעתם ניתן להקל במקרה כזה של שני תאריכים סמוכים (שמעתי מהרב יעקב רוז'ה שליט"א, חבר מועצת הרה"ר ומומחה לענייני קבורה ואבלות). מה שיש להתלבט הוא, מה ההכרעה הטובה ביותר במקרה שלכם: האם לבחור את י"א באדר, שהוא תאריך ממוצע בין שני ההורים וגם בטווח שלושת הימים הנ"ל (אם כי השנה זו תענית אסתר, ואולי יקשה עליכם לנסוע בצום); או להעדיף להקדים לח' באדר, היום המדויק של ההורה הראשון. בי"ד אדר, פורים דפרזים, כמובן אין זה מתאים לעלות לקבר, אפילו לתושבי ירושלים. לעניות דעתי עדיף להקדים לח' באדר, משום שבכמה ספרים נאמר שבברירה בין הקדמה לאיחור ההקדמה עדיפה. כך בשו"ת דבר משה (לרבי חיים משה אמאריליו, ח"א יו"ד סי' סח) כתב שעדיף להקדים את העליה לבית העלמין מאשר לדחות, על פי דברי האר"י ז"ל שעיקר זכותו של הנפטר היא בכך שהצאצאים עושים תשובה והדבר מועיל לו בדינו, ואם יבואו אחרי יום דינו אין בכך כל כך תועלת לנשמתו. כיוצא בזה כתבו בשו"ת חתם סופר (או"ח סי' קסב) ובכף החיים (או"ח סי' תקסח ס"ק עח) שמי שאינו יודע את התאריך המדויק בחודש שבו נפטרו הוריו - עדיף שיקדים את האזכרה, כי אזכרה מוקדמת מדי מועילה לנפטר יותר מאשר אזכרה מאוחרת מדי. אם כן, מבחינת ההורה שהתאריך שלו מוקדם יותר עדיף לבוא בזמנו, ויש בכך תועלת גם להורה השני. בפרט במקרה שלכם, כשאי אפשר לעלות לקבר בפורים וממילא צריך להקדים. אציין שהרב רוז'ה הסכים עמי בהכרעה זו. כאשר לא מדובר על שני הורים, אלא האחד הורה והשני לא, מסתבר להעדיף את התאריך של ההורה, מאחר שאנו חייבים בכבודו. הדיון הוא על העליה לקבר ועל התאספות המשפחה ללימוד ואזכרה. כמובן, אמירת קדיש ותפילה כשליח ציבור ולימוד לעילוי נשמת הנפטר, כל אחד בביתו, רצוי שיהיו בתאריך המדויק (אם כי במקרה שלכם, פורים דפרזים, יש מנהגים שונים האם בעל 'יארצייט' - יום השנה לפטירה - עובר לפני התיבה כשליח ציבור, ויש לשאול את רב בית הכנסת).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il