שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • חלה ונושאים נוספים

שכחתי להפריש חלה

undefined

הרב מיכאל יומטוביאן

א סיון תשע"ג
שאלה
אפינו חלות לכבוד שבת ושכחנו להפריש חלה מהעיסה. נזכרנו בדבר בליל שבת לאחר שהנחנו את החלות על שולחן השבת. כיצד היה נכון לנהוג במצב זה?
תשובה
לחם שנאפה מעיסה שלא הופרשה ממנה חלה אסור באכילה. בדיעבד יש להפריש חלה לאחר האפיה והלחם מותר באכילה (יו"ד שכז ס"ה). במקרה זה, כיון שכבר נכנסה שבת ואסור להפריש חלה בשבת, החלות אסורות לאכילה בשבת זו. יש להוסיף שלחם זה, מכיון שהוא אסור באכילה נחשב למוקצה בשבת ואסור לטלטלו. לכן יש לפנות את החלות מן השולחן שלא כדרך שמטלטלים בחול, כגון: במרפק וכדו', טלטול בדרך זו נקרא טלטול בגופו והוא מותר בשבת (סימן שיא ס"ח). הרב מיכאל יומטוביאן
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il