שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שומר ושואל

השכרת דירה שכורה לנופשים

undefined

הרב מיכאל יומטוביאן

י"ב סיון תשע"ג
שאלה
אנו גרים בשכירות, האם מותר לנו לנצל ימים שאיננו בבית ולהשכיר את הדירה לנופשים וכדו'? האם מותר לנו להשאיל את הדירה לשבת?
תשובה
אם יש מנהג ברור לעשות דבר זה, ברור שהדבר מותר משום שאדם משכיר את דירתו על פי המנהג המקובל. כשאין מנהג ברור התשובה היא, שמותר להשכיר או להשאיל את הבית למשפחה שאיננה חשודה לפגוע בבית ועוד שמספר הנפשות שלה זהה למספר נפשות משפחת השוכר. הרב מיכאל יומטוביאן הרחבה: אמנם למדנו בגמרא (בבא מציעא כט ב) "אין השואל רשאי להשאיל ואין השוכר רשאי להשכיר" וכן פסק בשו"ע בסימן שז סעיף ד ושמב סעיף א. מכל מקום לגבי קרקע פסקו השו"ע והרמ"א (בסימן שטז ושמב) על פי שיטת הרמב"ם (הלכות שכירות פרק ה הלכה ה) והרשב"א (בשו"ת חלק א סימן א קמה) שמותר לשוכר בית להשכירו לאדם אחר משום שאינו יכול "להבריח" את הנכס מבעליו. צריך לסייג שגם לשיטתם התנאי להתיר השכרה לאחרים הוא שישכיר למשפחה שיש בה אותו מנין אנשים כמו של השוכר אך לא ליותר אנשים שהרי המשכיר לא השכיר מראש לכמות כזו של אנשים. אמנם הראב"ד חולק על הרמב"ם וכותב "שיש בני אדם שמחריבים בית בדירתם" כלומר לדעתו אין להשכיר לאדם שלא היתה הסכמה עליו מצד המשכיר אך כאמור השו"ע פסק כרמב"ם.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il