שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • תרומות ומעשרות - כללי

הפרשת תרומה מן הטמא על הטהור ולהפך

undefined

מכון התורה והארץ

כ"ד תמוז תשע"ג
שאלה
שלום האם מותר בזמן הזה להפריש תרומה ומעשר מן הטהור על הטמא או להפך, (כי מדברי הרמב"ם שאסור להפריש מן הטהור על הטמא, מוכח שהטמא והטהור נבחנים כשני מינים, ולא משום ’רע על יפה’, וא"כ גם בזמן הזה שהתרומה הולכת לאיבוד, לכאורה אסור)? בתודה מראש
תשובה
בס"ד שלום וברכת ד' השו"ע שכג סעי' א' כתב שהפרשת טהור על הטמא לא הוי הפרשה רק לכתחילה, כלשון המשנה תרומות פ"ב מ"א. ובמהרי"ק הסביר שמטמא על טהור אין מפרישים משום הפסד כהן, ועל כן בזמן הזה שאין הפסד כהן כיוון שלא אוכל, יש מקום להקל, על פי דברי השו"ע שלא סעי' סב (אמנם יתכן הפסד לגבי בהמת כהן). ומן הטהור על הטמא האיסור הוא משום מוקף עיין נוב"י תניינא אבה"ע סי' קמב. וא"כ בימינו אין חשש. בכל אופן, הלכה למעשה היום משתדלים שלא יהיה מהטהור על הטמא אלא מטמאים את הטבל לפני הפרשה כפי שכתב השו"ע סעי' יג, כך שבד"כ הכל טמא ומפרישים מהטמא על הטמא. בברכת התורה והארץ הרביהודה הלוי עמיחי מכון התורה והארץ כפר דרום אשקלון
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il