שאל את הרב

  • הלכה
  • כלים והכשרתם

הכשרת סכו"ם מבשרי לחלבי

undefined

הרב אלישיב קפקה

ט מרחשון תשע"ד
שאלה
האם ישנה אפשרות להכשיר סכו"ם בשרי ולהפוך אותו לחלבי וכיצד
תשובה
בס"ד שלום וברכה! מעיקר הדין מותר להפוך כלי מבשרי לחלבי וכן להיפך וכך נוהגים הספרדים לכתחילה. אך האשכנזים נהגו לאסור זאת. מסביר המגן אברהם(אורח חיים סימן תקט ס"ק יא) שהטעם הוא שמא לא יהיה לאדם הרבה כלים וישתמש בכלים מועטים על ידי הגעלה מבשרי לחלבי ולהיפך ויבוא לידי שכחה וטעות ולא יזכור האם הכלי חלבי או בשרי ויגיע לידי איסור. מנהג זה כבר נזכר בלבוש- דהיינו שהוא מנהג קדום. במקומות שאין חשש לטעות או שיש צורך להגעיל את הכלי מסיבה אחרת - מותר להפוך לסוג השני. לכן לאשכנזים אין להפוך כלים אלא באחד מהמקרים הבאים: 1. בשעת הדחק כשאין כל ברירה אחרת. 2. כאשר מגעילים את הכלים מחמץ לקראת פסח. 3. כאשר לזמן מה משתמשים בכלי בתורת פרווה ורק לאחר מכן מעבירים אותו לשימוש בסוג השני. 4. כאשר הכלי נאסר משימושו המקורי (נטרף) או כשמטריפים אותו על ידי שפיכת חלבי ובשר עוף (לא בהמה) רותחים. 5. במידה וחלפה שנה שלימה בלי שימוש בכלי. 6. אם קיבלו את הכלי במתנה או שמכרוהו ורוצים לשנותו מייעודו המקורי. הערה: כלי שהכשרתו ע"י ליבון, מותר לשנותו בכל אופן. (למקורות לכל הנ"ל עיין ספר הכשרות) ברכה הרב אלישיב קפקה כולל הלכה 'ישיבת בית אל'
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il