שאל את הרב

  • כל השאלות

לחם שנשפך עליו חלב

undefined

הרב מיכאל יומטוביאן

י מרחשון תשע"ד
שאלה
אפינו חלות פרווה ולאחר האפייה נשפך בטעות חלב על התבנית כך שכל החלות ספגו מהחלב. מה דין החלות?
תשובה
עליכם לסמן את החלות בצורה ברורה שלא יווצר מצב שתאכלו אותם עם בשר או לאחר אכילת בשר, ובאופן כזה מותר לשומרן ולאוכלן. הרחבה: חכמים גזרו שלא לאפות פת מבצק המעורב עם חלב או בשר מחשש שמא יאכל אותה עם המין השני. הפמ"ג מבאר ( סימן צז שפתי דעת א) שחז"ל גזרו זאת משום שהלחם הוא מרכזי במאכלי האדם וחשש סביר הוא שיאכל אותו עם חלב או בשר. למעשה אם אפה אדם פת כזו אסור לאוכלה וכתבו האחרונים שגם אם בשוגג עירב חלב או בשר בעיסה הפת אסורה ואין לה תקנה (פת"ש ס"ק א, שו"ת רב פעלים יו"ד סימן יא, שו"ת קול מבשר ח"א סימן י). בהתקיים אחד משני התנאים הבאים יהיה מותר לאפות בצק ללחם שמעורב בו חלב או בשר, או שאופה כמות מועטת, או שאופה פת בצורה מיוחדת, כך שאין חשש שאנשים יכשלו באכילת בשר וחלב. במקרה שלכם מדובר שהלחם נתערב בחלב לאחר האפיה! ובמקרה זה לא גזרו חז"ל לאסור את הלחם, אך צריך לסמנו בצורה ברורה שלא יטעו לאוכלו עם המין השני (ערוך השולחן סימן צז סעיף ט וכן עולה מדברי השו"ע בסימן צא סעיף ג). הרב מיכאל יומטוביאן
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il