שאל את הרב

  • הלכה
  • תרופות וויטמינים

כשרות כדורים נגד שיער שיבה

undefined

הרב חיים שרייבר

כ"ב כסלו תשע"ד
שאלה
אני מעוניין להשתמש בכדורים לבליעה בלבד כתרופה נגד שיער שיבה. אין על כך כשרות האם מותר להשתמש בהם? הוספתי קישור של אתר החברה ויש את המרכיבים של הכדור. הכדורים מכילים גם בשר בקר... השאלה האם ניתן להשתמש בהם כי זה רק לצורך בליעה וכתרופה נגד שיער שיבה??
תשובה
שלום וברכה. אם הכדורים מרים לבליעה אין צורך בפיקוח כשרות עליהם, אבל אם הכדורים טעימים למציצה, וכן סירופ מתוק לשתיה, יש להשגיח שתהיה עליהם כשרות. הרחבה ומקורות: בשולחן ערוך (יורה דעה, סימן קנה סעיף ג) נפסק: "בשאר איסורים [חוץ מעבודה זרה] מתרפאים במקום סכנה, אפילו דרך הנאתן. ושלא במקום סכנה, כדרך הנאתן אסור; שלא כדרך הנאתן, מותר, חוץ מכלאי הכרם ובשר בחלב שאסורים אפילו שלא כדרך הנאתן אלא במקום סכנה". הרמב"ם (הלכות יסודי התורה פרק ה' הלכה ח'), הגדיר שכל שטעמו מר נחשב שלא כדרך הנאתו, וזה לשונו: "שלא דרך הנאתן כגון שעושין...דברים שיש בהן מר מעורב עם אסורי מאכל, שהרי אין בהן הנאה לחיך הרי זה מותר, ואפילו שלא במקום סכנה". נמצינו למדים, שמותר לחולה שאין בו סכנה להתרפות במאכל איסור שלא כדרך הנאתן, חוץ מכלאי הכרם ובשר בחלב. ולכן מותר לבלוע כדור שטעמו מר, אפילו שיש בתוכו איזה מאכל איסור. אבל כדורי מציצה שטעמם ערב לחיך, וכן סירופ מתוק לשתייה, יש לברר את כשרותו, שהרי הוא נהנה כדרך הנאתו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il